Forslag til lov om Center for Cybersikkerhed

 
Retspolitisk Forening afgav den 4. februar 2019 høringssvar over udkast til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed. Selvom Retspolitisk Forening anerkender, at der som følge af den enorme databehandling hos det offentlige, private virksomheder mv. er et behov for at beskytte og overvåge de meget store ind- og udgående datamængder, finder foreningen dog også, at der er retssikkerhedsmæssige interesser knyttet til den måde, hvorpå overvågning, opbevaring, videregivelse og sletning sker. Du kan læse hele foreningens høringssvar her: Høringssvar om cybersikkerhed februar 2019

Skriv et svar