Forsamlingsfrihed trues med lømmelpakke

I nyt høringssvar ser Retspolitisk Forening med stor og principiel bekymring på det fremsendte udkast til forslag til ændring af straffeloven og politiloven med dertil hørende ændringer i ordensbekendtgørelsen (lømmelpakke).

Med de foreslåede ændringer anlægger regeringen efter foreningens opfattelse en grundlæggende forkert og farlig strategi i opretholdelsen af den offentlige orden og beskyttelse af den offentlige sikkerhed. Formålet med de allerede gældende og forslåede foranstaltninger må være at afvikle større begivenheder så gnidningsfrit som muligt samtidig med, at den grundlovssikrede forsamlingsfrihed ikke antastes.

Læs hele høringssvaret

Skriv et svar