Kritiske nedskæringer i den kriminalpræventive indsats

Retspolitisk Forening har sendt et åbent brev til justitsminister Brian Mikkelsen, finansminister Claus Hjort Frederiksen og gruppeformændene for partierne på Christiansborg med kritik af finanslovens nedskæringer af det kriminalpræventive arbejde.

Færre penge til den kriminalpræventive indsats ved det netop indgåede finanslovsforlig medfører, at igangværende tiltag for indsatte må sløjfes – og det fører i sidste ende til flere ofre for kriminalitet. Så klart er det indtryk, man får af problemstillingen, når man læser en kronik af fængselsinspektør ved Statsfængslet i Møgelkær, Hans Henrik Brøndsted, bragt i Politiken d. 21. november.

Brøndsted fremdrager især to projekter, der fungerer med succes i Møgelkær.

Det ene er en intensiveret uddannelsesindsats, hvor fængslet gennem kontakt med en teknisk skole i området giver motiverede indsatte mulighed for at tage store dele af en håndværkeruddannelse under afsoningen. Dette kan ellers være vanskeligt, da det almindeligvis kræver udgang fra fængslet, hvilket langt fra alle indsatte bevilges.

En del indsatte har under denne ordning allerede gennemført en uddannelse, og flere indsatte har ved hjælp af denne fået arbejde efter endt afsoning.

Til at udvælge og vejlede de indsatte har fængslet ansat en uddannelsesvejleder, hvis løn hidtil har været finansieret af Direktoratet for Kriminalforsorgen, men som man fra 2010 havde håbet kunne betales med satspuljemidler. Finansloven for det kommende år giver imidlertid ikke mulighed herfor, hvilket kan føre til, at dette ellers lovende projekt må stoppe.

Et andet projekt, som forsøgsvis er blevet finansieret af direktoratet, men som man også havde håbet kunne finansieres gennem satspuljemidler – hvilke desværre heller ikke blev tilfældet her – er en målrettet indsats for behandling af sædelighedsdømte i fængslet. Der er tale om personer, som under et indledende forløb på Anstalten ved Herstedvester ikke har været motiveret for sexologisk behandling. Fængslet har ved hjælp af et samarbejde med Rigshospitalets sexologiske klinik skabt et terapeutisk miljø på den særlige afdeling for sædelighedsdømte i fængslet, og gennem et psykoedukativt forløb har en tredjedel af de dømte, der før dette ellers ikke selv mente at have behov herfor, indvilliget i at gå i behandling – som erfaringsmæssigt mindsker risikoen for tilbagefald. Også dette velfungerende projekt er lukningstruet, hvis ikke Folketinget tilfører de nødvendige midler.

Retspolitisk Forening ser med stor bekymring på udsigten til disse nedskæringer, som mindsker dømte kriminelles mulighed for resocialisering og en meningsfyldt tilværelse efter endt afsoning, og som dermed kan medføre øget kriminalitet og flere ofre.

Navnlig i en tid, hvor ”bandekrigen” og organiseret kriminalitet i det hele taget er blevet et højaktuelt politisk emne, forekommer det kortsigtet ikke at støtte nogle konkrete tiltag, der erfaringsmæssigt har en effekt.

Vi håber derfor, at De vil lytte til disse erfaringer og revurdere prioriteringen af den kriminalpræventive indsats i fængslerne.

Skriv et svar