Forbud til dømte seksualforbrydere – RPF er noget bekymrede

Retspolitisk Forening afgav den 10. februar 2019 høringssvar over udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (forbud til dømte seksualforbrydere). Retspolitisk anerkender, at § 236-forbud, især i pædofilisager, kan være relevant for fremadrettet at beskytte børn mod den dømte seksualforbryder. Foreningen kan dog være bekymret for, at bevægelsesfriheden indskrænkes unødigt. Desuden kan Retspolitisk Forening ikke støtte op om politiets mulighed for, som tilsynsmyndighed, at udføre dette tilsyn uden en retskendelse. Du kan læse hele foreningens høringssvar her høringssvar om forbud til seksualdømte februar19

 

Skriv et svar