Få forbedringer for offentlighed i forvaltningen

Retspolitisk Forening har skrevet høringssvar til regeringens forslag om ændringer i forvaltningsloven om offentlighed i forvaltningen. Foreningens principielle udgangspunkt er, at en lovgivning, der i sit kerneindhold er fastlagt for mere end 25 år siden, må forventes moderniseret ud fra den betragtning, at en forbedret retssikkerhed og dermed større åbenhed i forhold til såvel den enkelte borger som part i en sag som i forhold til en bredere offentlighed må være et naturligt krav.

I så henseende synes lovudkastet at være yderst sparsomt med forbedringer og repræsenterer i visse henseender egentlige tilbageskridt. Dette gælder navnlig de foreslåede undtagelser fra og begrænsninger i aktindsigten, hvor der er tale om betydelige tilbageskridt til retstilstanden i partsoffentlighedsloven fra 1964.

Læs hele høringssvaret her

Skriv et svar