EU-retsforbeholdet bør nu diskuteres.

Peter Arnborg, best.medl.

Nu da EU-formandskabet og politikernes sommerferie er slut, må det være tid til at se frem til den kommende folketingssamling. Et væsentligt tema bør være Danmarks placering i EU´s retspolitik, dels af hensyn til retsstillingen for danske borgere og virksomheder, dels af hensyn til landets status i EU-samarbejdet som sådan.

Efter Lissabon-traktaten fra 2009 har EU´s retspolitiske samarbejde taget fart og inddraget stadig flere områder, hvor Danmark i stigende grad marginaliseres, da EU ikke i længden vil tillade et omfattende brug af separate aftaler med Danmark.

Så det er det på tide at formulere et grundlag for en kommende folkeafstemning. Der kan bygges videre på DIIS-rapporten fra 2008, myndighedspapirer fra 20009-10 om Lissabon-traktaten, en rapport fra tænketanken Ny Agenda fra 2011 og ikke mindst praktiske erfaringer siden 2010 om retspolitikkens udvikling i EU.

I foreningen har vi de seneste år set adskillige forslag til EU-regler, som Danmark og dermed danske borgere og virksomheder ikke omfattes af, selv om de ofte giver en bedre og internationalt sikrere retsstilling og –beskyttelse.

Som jeg ser det, bør der lægges op til, at Danmark deltager fuldt ud i EU´s retspolitik, og hermed ikke kun delvist, som Danmarks forbehold til Lissabon-traktaten giver mulighed for – såkaldt ”opt-in”. Også udlændingepolitikken om ophold mv. bør følge EU-standarden, som det allerede er tilfældet for vore nabolande i nord og syd.

Jeg håber, at regeringen her i efteråret sætter retsforbeholdet på dagsordenen. Så vi i 2013 kan se frem til en folkeafstemning, der én gang for alle skaber klarhed.

PS: Jeg ser hen til, at vi her på Retspolitisk Forenings hjemmeside i de kommende måneder kan have en åben debat om spørgsmålet – uændret retsforbehold, delvis ophævelse, fuld ophævelse – med argumenter og konsekvenser for vor retspolitik.

Skriv et svar