Dumt at lægge Miljøklagenævn og Naturklagenævn sammen

Retspolitisk Forening advarer imod at lægge Miljøklagenævnet og Naturklagenævnet sammen i et høringssvar.

Der er ikke i bemærkningerne til lovforslaget om at lægge de to nævn sammen anført noget, der tyder på, at konkrete administrative eller retssikkerhedsmæssige overvejelser er indgået som væsentlige elementer i arbejdet i den arbejdsgruppe, der igennem godt et halvt år har arbejdet med lovforslagets problemstillinger. Det er ikke på nogen overbevisende måde sandsynliggjort, at den såkaldte modernisering af klagesystemet på natur- og miljøområdet vil styrke borgernes retsstilling.

Læs hele høringssvaret

Skriv et svar