Demonstration mod regeringens lømmelpakke

Torsdag den 19. november kl. 16 på Christiansborg Slotsplads demonstreres i anledning af, at lovforslaget om lømmelpakke 2. behandles i Folketinget denne dag. Regeringens og Dansk Folkepartis lovforslag, den såkaldte Lømmelpakke, sender et meget uheldigt signal: Lad vær med at gå til demonstration, du risikerer 40 dages fængsel.

Lømmelpakken rammer for hårdt og lammer ytringsfriheden i Danmark

Det siges at pakken er rettet mod mennesker der begår (eller har intentioner om at begå) i forvejen strafbare ulovligheder i forbindelse med en demonstration, men hvad kommer den til at betyde for almindelige borgere? Altså borgere der gerne vil bruge deres grundlovssikrede ret til at tilkendegive deres mening i fællesskab. Vi har tradition for fredelige, konstruktive demonstrationer i Danmark. ”Lømmelpakken” er forkert på mange måder. Den sender ikke bare et forkert signal til alle dem, der vil bruge deres grundlovssikrede frihedsrettigheder, den sætter også lighedstegn mellem det at demonstrere og at være uromager.

Dette lovforslag får ikke kun betydning for klimatopmødet. Det kommer til at danne grundlag for håndteringen af demonstrationer fremover.

Politiet vil med disse, endnu engang, udvidede beføjelser kunne anholde dig, enten fordi de synes du ser farlig ud, eller fordi du opholder dig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, f.eks. i forbindelse med et politiindgreb. Det vil let komme til at betyde en meget stor bøde, eller endnu værre: 40 dages fængsel. Med det i bagagen kan du f.eks. godt glemme et job i det offentlige og mange andre steder. Lyder det ikke velkendt, når man tænker på knivlovens konsekvenser?

En lov der giver store beføjelser, øger også risikoen for at beføjelserne i pressede situationer anvendes mod de forkerte mennesker – og nu altså med store konsekvenser for de involverede.

Med knivloven i frisk erindring, burde alle faresignaler blinke. Det er flere gange af mange fagfolk blevet påpeget, at loven presses for hurtigt igennem. Fra eksperters vurderinger til retsudvalget, og fra høringssvar og udtalelser lyder det, at der simpelthen ikke er tid nok til at vurdere loven og dens mulige konsekvenser, før politikerne vil have den til afstemning. Det siges bl.a. fra domstolene, Institut for menneskerettigheder, Amnesty International, fagforeningerne. Advokater, fra bl.a. advokatrådet og Landsforeningen af Forsvarsadvokater kritiserer lovforslaget for at ramme alt for bredt. Det forhøjer risikoen for, at uskyldige anholdes af politiet og idømmes urimeligt store bøder eller fængselsstraf.

Retspolitisk Forenings formand Bjørn Elmquist er en af talerne ved demonstrationen.

Læs mere om arrangementet her