Tålt ophold og tunerserlov på Grundtvig Højskole

Lørdag den 29. november kl. 13-15 debatterer Retspolitisk Forenings formand Bjørn Elmquist ‘tuneserloven’ på Grundtvigs Højskole i Hillerød. Overfor står Søren Krarup fra Dansk Folkeparti. Gratis at deltage, men tilmelding nødvendig.

Fouad al–Souki, der lever under tålt ophold i Sandholmlejren, vil før debatten kort fortælle om livet på tålt ophold. Han er blandt de 21 personer, der lever under tålt ophold. Det drejer sig om mennesker, der er blevet udvist af Danmark, men ikke kan sendes til hjemlandet, fordi de risikerer fængsel og tortur.

Vi stiller spørgsmålet: Hvor går grænsen for indskrænkelsen af individets rettigheder i forsøget på at sikre den kollektive sikkerhed?

Retspolitisk Forening kritiserer integrationsministeriets lovforslag om personer på tålt ophold. I samme omgang kritiseres de administrative og “kafkaske” udvisninger af udlændinge af fare for statens sikkerhed.

Søren Krarup henviser til tuneseren, “Manden har forsøgt at myrde en dansk bladtegner, manden er således terrorist, som ikke burde have opholde i Danmark. Det er fuldstændigt urimeligt, at han ikke allerede er blevet udvist.

Regeringens eget institut for Menneskerettigheder kritiserer den såkaldte tuneserlov. “VK-regeringen risikerer at overtræde både grundloven og de internationale konventioner”, advarer instituttet.

Fouad al–Souki lever under tålt ophold og er en af dem, der rammes af stramningerne. Han er 52 år, palæstinenser fra Libanon der kom til Danmark i 1988 efter at være blevet tvunget til at flygte fra politisk forfølgelse. Han fik et års fængsel og en udvisningsdom for at være i besiddelse af 98 gram heroin. Siden Fouad kom ud af fængslet sidste år, har han boet i Sandholmlejren. Fouad al-Souki er på tålt ophold, fordi han ikke kan udvises til Libanon, hvor han stadig er eftersøgt.

Grundtvigs Højskole, Frederiksværksgade 147, 3400 Hillerød

Tilmeld dig på sorenlerche@nullgmail.com eller ved at ringe tlf 5048 8192

Skriv et svar