Debat om offentlighedsloven, 27. februar 2014 på Århus Universitet

Den måske mest omdiskuterede lov i 2013 er nu trådt i kraft, og i den anledning afholder Retskritisk Forum et debatarrangement om de kritiserede punkter i loven – særligt fokus vil blive lagt på begrænsningen i adgangen til aktindsigt i ministeranliggender. Deltagere i arrangementet: Som modstander af loven: Oluf Jørgensen, mediejurist og forsker. Som fortaler for loven: Eva Smith, dr.jur. ved Københavns Universitet. Som neutral ordstyrer: Leif Hermann, tidligere folketingsmedlem for SF og bestyrelsesmedlem i Retspolitisk Forening.
Se nærmere om arrangementet her:OFFENTLIGHEDSLOVEn_arrangement

se kort over Århus Universitet her http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/

Skriv et svar