Debat om fremtidens domstole

De to højesteretsdommere Jens Peter Christensen og Lene Pagter Kristensen er oplægsholdere, når Retspolitisk Forening sammen med DJØF inviterer til debat om fremtidens domstole onsdag den 5. november 2008 kl 17-19. Direktøren i Domstolsstyrelsen Adam Wolf deltager også, og Pia Gjellerup er ordstyrer.

Den øgede globalisering med menneskerettighedernes og EU-rettens indtog i dansk ret betyder, at afgørende nationale økonomiske og politiske hensyn må vige for gældende ret. På baggrund af Domstolsreformen, der bl.a. har betydet færre og større retter, går vi i dybden på et debatmøde om Fremtidens domstole

På mødet fokuserer vi på, om udviklingen betyder ændrede kompetencer hos dommerstanden, rekrutteringen af dommerne og befolkningens syn på domstolenes fremtræden og afgørelser.

På mødet vil vi blandt andet tage den 10 år gamle målsætning fra Folketinget om en bred rekruttering op til debat. Indtil nu er der ikke sket alverden i størstedelen af det samlede domstolssystem, hvor Højesteret dog har skilt sig ud ved en betydelig ændring i udnævnelsesgrundlaget i de senere år.

Herudover vil vi drøfte domstolenes fremtid som den tredje statsmagt samt de krav, som domstolsreformen stiller til dommerstanden.

Debatten arrangeres i samarbejde med DJØF og foregår i DJØFs medlemslokale på Gothersgade 133, 1015 København K. Det er gratis at deltage, men du skal tilmelde dig via DJØFs hjemmeside her

 

Skriv et svar