PET-overvågede tager ordet

PET-komiteen afholder høring om PET-beretningen mandag d. 17. august . En række af de organisationer og partier, der blev overvåget af efterretningstjenesten, får plads til at kommentere, hvad rapporten indeholder om dem. Alle er velkomne. Høringen foregår hos 3F Lager, Post og Service, Peter Ipsens Alle 27, København NV kl 9.30 til 13

Siden PET-kommissionen offentliggjorde den 2.600 sider lange beretning om politiets efterretningstjeneste arbejde med at overvåge og registrere politiske partier, organisationer og bevægelser har der været en debat om konklusionerne i rapporten.

For at bidrage til en kritisk debat om den ti år lange undersøgelse afholder PET-komiteen derfor en offentligt høring mandag den 17. august kl. 9.30 – 13 hos 3F Lager, Post og Service, Peter Ipsens Alle 27, København NV.

Deltagere og program

Her bliver redegjort for den historiske baggrund for nedsættelsen af PET-kommissionen i 1999, dens opgaver og de hovedresultater, den er nået frem til, genstand for en kritisk vurdering med indledning af Retspolitisk Forenings Formand og advokat Bjørn Elmquist, tidligere MF Søren Søndergaard (MEP) og journalist og jurist Poul Smidt.

1968-erklæringens tilblivelse og forvaltningen af den tages op af tidl. MF Preben Wilhjelm, PET-undersøgelsen sammenholdes med den tilsvarende udredning i Norge af cand. polit Ole S. Hansen, og PET overvågning af de politisk fløje analyseres af forskningsbibliotekar, dr. phil. Morten Thing.

Efterretningstjenestens arbejde med overvågning af fagbevægelsen, den kommunistiske bevægelse, fredsorganisationerne, solidaritetsbevægelserne, EU-modstanden og den politiske venstrefløj tages op af repræsentanter for en række af de overvågede.

Der afholdes efterfølgende et pressemøde kl. 13.15 samme sted, hvor pressen er velkommen til at stille uddybende spørgsmål til PET-komiteens talspersoner.

Yderligere oplysninger fås hos Bjørn Elmquist på 51 20 07 76 og Preben Wilhjelm på 33 23 86 27.

PET-komiteen

c/o advokat Bjørn Elmquist

H. C. Andersens Boulevard 9-11

1553 København V