Databeskyttelsesloven (krigsreglen) – høringssvar – og åbent brev til justitsministeren

I forlængelse af Retspolitisk Forenings høringssvar den 29. august har foreningen sendt et åbent brev til justitsminister Nick Hækkerup og Folketingets Retsudvalg.
Foreningen foreslår, at der igangsættes et udvalgsarbejde, der har det brede sigte at klarlægge omfanget af kritisk IT-infrastruktur, og at analyseresultaterne indarbejdes i bilaget til den kommende bekendtgørelse for at sikre, at alle kritiske IT-systemer beskyttes i tilfælde af krig. Læs RPF’s brev her: Åbent brev til justitsminister Nick Hækkerup
 
Vedr. høringssvar
Den 29. august afgav Retspolitisk Forening et høringssvar over udkast til bekendtgørelse og vejledning om databeskyttelseslovens § 3, stk. 3 (krigsreglen). 
 
Om bekendtgørelsen skal foreningen bemærke, at det anbefales, at der igangsættes et udvalgsarbejde vedr. risici ved opbevaring af personoplysninger i systemer, der ikke alene benyttes af danske offentlige myndigheder. 
 
I forhold til vejledningen skal bemærkes, at man ser sig uforstående over for den undtagelse, der omfatter et stort antal IT-systemer, der kunne være formålstjenligt at gennemgå med henblik på en revurdering i henhold til den nye krigsregel, og det trods det ressourcekrævende arbejde hermed. Du kan læse hele foreningens høringssvar her: Høringssvar- Krigsregel_august19

Skriv et svar