Dårligt eftersyn af udlændingelov

Retspolitisk Forening kritiserer regeringen i et høringssvar for endnu engang at forpasse en oplagt mulighed for at lave en omfattende og grundlæggende revidering af den ugennemsigtige kludetæppe af en udlændingelov. Det sker i to høringssvar om ændringer af udlændingeloven og integrationsloven, der handler om ændringer om adgang til at søge visum, gennemførelsen af Schengen-aftale og om vilkårene for uledsagede mindreårige udlændinge.

Læs de to høringssvar her

I de første høringssvar står blandt andet:

“Forundringen bliver til beklagelse, når det må konstateres, at serviceeftersynet ikke omfatter en gennemgribende revision – og forbedring – af hele udlændingelovens konstruktion. Allerede i et høringssvar i 2005 har RPF påpeget – og siden gentaget da adskillige gange – at denne lov er et skrækeksempel på dårlig lovgivningsskik. Med sine dusinvis af stykker i de enkelte paragraffer og med masser af litreringer inden for paragrafferne følger den ikke justitsministeriet retningslinjer for god lovgivningsskik, men strider mod principperne for good governance om gennemsigtighed og forudsigelighed for brugerne i særdeleshed og for borgerne i almindelighed.

Nærværende udkasts hovedpunkt er en forringelse af vilkårene for uledsagede mindreårige udlændinge, især derved, at de mister muligheden for at få forlænget deres opholdstilladelse udover deres fyldte 18. år.”

I det andet høringssvar står blandet andet:

Afslutningsvist skal RPF endnu en gang minde om vores overordnede og principielle kritik af udlændingelovens tekniske kvalitet første gang fremført af os i et høringssvar i 2005…!

Sammenholdes lovens opbygning (opdelingen af paragraffer i dusinvis af stykker og med masser af litreringer) med Justitsministeriets retningslinjer for god lovgivningsskik, må udlændingeloven her 5 år senere stadig betegnes som et skrækeksempel, der strider mod principperne om gennemsigtighed og forudsigelighed til skade for brugerne, herunder ikke mindst de ramte borgere, det være sig danske som udenlandske.

Skriv et svar