Danmark dumpet i EU-udlændingeregler

EU-kommissionen kritiserer Danmark for at være et af de allerdårligste lande i EU til at administrere og rådgive om EUs familesammenføringsregler efter opholdsdirektiverne. Læs Retspolitisk Forenings bestyrelsesmedlem Peter Arnborgs kommentar til kritikken.
 
I et indlæg her på blog-siden fra 2. august (kan ses i august-arkivet) skrev jeg, at dansk lovgivning og administration på udlændingeområdet i flere år og med stigende intensitet gennem årene har været i ubalance med det samlede internationale regelgrundlag, især EU-retten om familiesammenføringsregler for “vandrende” EU-arbejdstagere m.fl.
 
I november fik ministerium og styrelse så Ombudsmandens kritik, dels i nogle konkrete sager, dels i vejledningsindsats via hjemmesider samt i person- og telefonkontakter. 
 
Nu følger så EU-Kommissionen op med en rapport, der kommer på gaden nu 10. december. Af den rapport fremgår, at Danmark er et af de allerdårligste lande i EU til at implementere (administrere og rådgive) disse EU-regler om familesammenføring mv. efter de såkaldte opholdsdirektiver (seneste fra 2004). Kommissionen peger på en række forhold, der fortsat skal rettes op på, og defor er Kommissionens rapport sådan set langt mere alvorlig og kritisk, end Ombudsmandens redegørelse var.
 
“Der er (fortsat) noget at komme efter” i dansk udlændingeret, først og fremmest af hensyn til ansøgernes retsstilling (ofte endog retskrav), men også af hensyn til Danmarks videre omdømme.
 
Alt i alt en tydelig “begmand” til dansk lovgivning (Folketinget) og administration (ministre og embedsværk), der – også på dette område – er meget tilbageholdende (uvidende?) med EU-rettigheder for borgerne og med pligten til at implementere disse regler for borgernes og retssamfundets skyld. (Og lad så Dansk Folkeparti være alene om at harme sig over “overgrebene fra EU”).

Af Peter Arnborg, bestyrelsesmedlem i Retspolitisk Forening

Skriv et svar