Kategoriarkiv: ytringsfrihed

Teaterforestilling: Særtilbud – JEG HØRER STEMMER

Sort/Hvid præsenterer forestillingen JEG HØRER STEMMER fra 31.10.2015 – 12.12.2015 i samarbejde med Det Kongelige Teater.

I den forbindelse tilbyder vi Retspolitisk Forenings netværk en særpris a 85 kr. pr. billet.

Den dansk-egyptiske multikunstner Zaki fortæller i JEG HØRER STEMMER sin personlige historie om sit forhold til Danmark, islam og ytringsfrihed, og det at være splittet mellem to nationale tilhørsforhold i en verden, hvor en retorik om ‘dem’ og ‘os’ præger den offentlige debat. Koncert, monolog og stand-up vil danne rammen om et både humoristisk og alvorligt billede af de nye stemmer i Danmark. se mere om forestillingen her

 Med og af ZAKI YOUSSEF Komposition og musik TURKMAN SOULJAH Instruktion CHRISTIAN LOLLIKE TekstdramaturgJESPER BERGMANN Tekstkonsulenter JONATAN SPANG og PARMINDER SINGH Forestillingsdramaturg TANJA DIERS Scenografisk konsulent NATHALIE MELLBYE Lysdesign MORTEN KOLBAK Kostumier CAMILLA LIND ScenemesterASGER MORTENSEN Instruktørassistent SIGRID JOHANNESEN Grafisk design WRONG STUDIO Pressefotos SØREN SOLKÆR Video TOBIAS SCAVENIUS Samproduktion med DET KONGELIGE TEATER Støtte fra STATENS KUNSTFOND

Sted STALDGADE 38, KØBENHAVN V

Periode 31.10.2015 – 12.12.2015

Tidspunkt TIR-FRE KL. 20 LØR KL. 17

For rekvirering af billetter kontakt billet@nullsort-hvid.dk, Telefon 3313 5813

Følg os på facebook.com/sorthvidcph

Tilmeld dig nyhedsbrevet på sort-hvid.dk

Offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger

Retspolitisk Forening har afgivet høringssvar til betænkning nr. 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger

Retspolitisk Forening er enig med mindretallets vurdering. I høringssvaret skriver RPF bl.a.:

“Mindretallet anbefaler en lovfæstelse af de gældende regler om offentligt ansattes ytringsfrihed for at tydeliggøre, at offentligt ansatte har en grundlovssikret ret til at ytre sig om emner af samfundsmæssig interesse. Samtidig er der et åbenbart behov for at få en samlet og mere præcis beskrivelse af rammerne for, hvor langt denne ytringsfrihed strækker sig og hvornår en ytring efterfølgende kan sanktioneres.

Retspolitisk Forening kan tilslutte sig mindretallets vurdering af, at en lovfæstelse vil indeholde et nødvendigt og værdifuldt signal om den politiske opbakning til offentligt ansattes ytringsfrihed. Det er for Retspolitisk Forening åbenbart, at der er et klart behov for en sådan meget markant tilkendegivelse på et område, hvor så mange faktorer motiverer den enkelte medarbejder til at afstå fra at ytre sig. Retspolitisk Forening kan samtidig tilslutte sig mindretallets argumentation.”

Læs hele høringssvaret her høringssvar til betænkning nr. 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger eller under Høringssvar 2015

Bjørn Elmquist om Charlie Hebdo

Søndag, den 11. januar 2015 var der i København en demonstration for det franske satireblad Charlie Hebdo. Formanden for Retspolitisk Forening, Bjørn Elmquist, holdt en af talerne. Se mere ved at klikke på overskriften. (charlie hebdo)

I øvrigt blev Bjørn Elmquist interviewet af BBC (sammen med andre danskere) om Danmark, ytringsfrihed, Grimhøj Moskeen mm. Indslaget om Danmark starter ca 24 minutter henne i indslaget. http://www.bbc.co.uk/programmes/b04xndg0

 

 

Vejen til effektiv kontrol med PET og FE

Mon ikke også efterretningstjenesterne selv er klar over, hvor stort behov der er for en egentlig kontrol og offentlighed omkring deres virke?

Debatten har kørt i mere end 20 år, men uden nævneværdige fremskridt. Folketingets kontrol har samme karakter som ved kontroludvalgets oprettelse i 1988, dvs. uden sanktionsmidler og uden mulighed for at kommunkere evt. kritik ud.

En tidligere (mellem)chef i PET, Bonnichsen tilslutter sig i dag opfordringerne til at følge ordningerne i f.eks. Norge og Holland og øge offentlighedens og andres indsigt, og det er da helt udmærket, at folk, der tidligere har været en del af systemet, så åbent erkender, at  noget må der gøres.

Men hvor er det dog ærgerligt, at han ikke spillede lige så ærligt ud, da han selv sad i systemet. Den gang var der også masser af kritik og krav fra mange sider om en nyordning, dog uden  nogen form for opbakning eller forståelse fra tjenesterne selv.

Faktum er, desværre, at sådan som tingene er skruet sammen i Danmark, skal der en imødekommende tilkendegivelse til fra PET og FE til, før noget kan ske. Ellers tør de for tjenesterne ansvarlige ressortministre ikke andet end at afvise kritikken.

Og med den slags ministerholdning vil de respektive regeringspartier også hurtigt “rette ind”, hvortil så kommer den robotagtige tilslutning til hemmelighedskræmmeriet fra alle de partier og MF’ere, som mener at statens sikkerhed og borgernes velfærd et bedst tilgodeset ved at lade de hemmelige tjenester og deres virke foregå i det skjulte.

Danmark indtager derfor, også den dag i dag, i denne henseende en plads helt nede bunden i rækken af demokratier, der ellers bygger på åbenhed til gavn for borgerne.

Ja, faktisk giver denne form for lukkethed dystre mindelser om, hvad der gjaldt i Sovjetunionen og det “folkedemokratiske” DDR.

Som bl.a. tidligere mangeårigt medlem af folketingets kontroludvalg  opfordrer jeg på den baggrund ledelserne eller ansatte i PET og FE til at bekende sig til behovet for gennemgribende ændringer i kontrolsystemet.

Bjørn Elmquist.