Kategoriarkiv: Socialret

Høringssvar om aktiv socialpolitik: RPF mener igen, at sanktionerne er for voldsomme

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, lov om Udbetaling Danmark, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og integrationsloven.

Retspolitisk Forening afgav den 25. februar 2019 høringssvar over udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik m.v. (Enklere og skærpede sanktioner og styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.)

Retspolitisk Forening er som udgangspunkt enig i, at der skal gribes ind over for snyd med sociale ydelse ligesom man bakker op om en forenkling på sanktionsområdet, så man som modtager har mulighed for at gennemskue reglerne.

Dog vil foreningen minde om, at forestillingerne om, hvor mange der snyder, langt overstiger det reelle antal.

Retspolitisk Forening skal, eftersom nærværende lovforslag bl.a. baserer sig på vedtagelsen af et tidligere fremsat lovforslag, igen udtrykke sin uenighed i, at der ved disse lovforslag også sker en styrkelse af retssikkerheden. I det hele taget er det foreningens opfattelse, at de sanktioner, der gælder både før og efter dette lovforslag er voldsomme. Du kan læse det fulde høringssvar fra foreningen her Høringssvar aktiv socialpolitik februar 2019

 

Socialministeren har nedsat en ”tværministeriel arbejdsgruppe”

Den 4. marts 2013 offentliggjorde Information RPF’s åbne brev til socialministeren (se brevet her på siden) blandt andet med en opfordring til, at der udfærdiges en klar definition af, hvornår der foreligger et ægteskabslignende samlivsforhold, at der laves en nøje plan for, hvordan kommunens sagsbehandlere kan blive bedre uddannet i de forvaltningsretslige regler, og at de konkrete retningslinjer til kontrolmedarbejdere gøres mere anvendelige og detaljerede.
Ministerens svar foreligger nu. Læs det her: Socialminister_svar_enlig_definition

Forsørgelsesgrundlag svækkes

Af Peter Arnborg, best.medl.

Der er fra nu og i de næstfølgende måneder god grund til for rets- og socialpolitisk interesserede borgere og organisationer at være særdeles opmærksomme på – og ytre sig om – de forslag til ny lovgivning om førtidspension, flexjob, kontanthjælp og SU, som regeringen (og Folketinget) overvejer at vedtage – ikke mindst for at nedsætte ydelser og hermed opnå milliard-store besparelser i det offentliges budgetter.

Ændringerne vil påvirke forsørgelsesgrundlaget for store, svagere stillede grupper, ligesom disses retsstilling kan blive påvirket i negativ retning, hvis store grupper henføres til uklar retlig status med længerevarende afprøvninger, tests, ressourceforløb mv. Dette kan i sig selv risikere at virke stigmatiserende for de pågældende, og hermed vil risikoen for ”eksklusion” fra normal-samfundet øges.

Der er altså meget på spil for rigtig mange personer – socialt og retspolitisk.

Debatmøde om retssikkerhed for sociale klienter, 22.11.2012, kl. 17-19, København

I Danmark overvåger vi da enlige mødre

Retspolitisk Forening inviterer til
debatmøde om retssikkerhed for sociale klienter

Torsdag, den 22. november 2012, kl. 17.00-19.00

Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Østerbro,
S-tog til Nordhavn Station og bus 18 ad Strandboulevarden,
se kort: http://map.krak.dk/m/9SF7y

Program

Indledning ved formand for Retspolitisk Forening, advokat Bjørn Elmquist

Paneloplæg:
• Michael Bjørn Hansen, advokat
• Jon Andersen, kommitteret hos Folketingets Ombudsmand
• Ole Pass, formand for Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark og socialchef i Rødovre Kommune

Ordstyrer: professor, dr. jur. Ingrid Lund-Andersen

Debat mellem paneldeltagere og mødedeltagere med afrunding ved ordstyreren