Kategoriarkiv: Retssikkerhed

Lovforslag om nedbringelse af langebehandlingstider ved domstole har positive takter, men RPF har også kritik

Lovforslaget har mange enkeltpunkter, og RPF fremdrager tre af ændringsforslagene, som efter vor opfattelse bør overvejes meget nøje, idet de foreslåede forenklinger risikerer at sætte fornøden omhyggelighed over styr, således at retfærdigheden kan tage skade.

Læs hele høringssvaret her: Høringssvar om forslag til lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven mm (nedbringelse af ventetider og den lange behandlingsvarighed ved domstolene)

 

KAFKAT tildeles Silas Dam for hans kamp mod tvangsmidler i psykiatrien

Retspolitisk Forening tildeler Silas Dam foreningens retspolitiske ærespris, KAFKAT, for hans indsats for forbedring af forholdene for psykiatriske patienter. 

 Der afholdes offentligt debatmøde om emnet

lørdag den 22. april 2023 fra kl. 14:30 til 17:00 i Mellemfolkeligt Samvirkes lokaler, Globalhagen House, Fælledvej 12, 2200 København N, Equality Room (bagerst i gården).

Silas Dam får prisen for sin personlige og svære kamp mod tvangsmidler i psykiatrien, hvor han fik medhold af Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg i en sag mod den danske stat om bl.a. fastspænding og tilsyn.

På det efterfølgende debatmøde med titlen: ”Er psykiatrien henvist til lappeløsninger?” vil der bl.a. være oplæg fra

 • Silas Dam,
 • formanden for SIND, Mia Kristina Hansen,
 • tidligere økonomisk vismand, professor Christen Sørensen.

Læs hele pressemeddelelsen her: Pressemeddelelse KAFKAT Retspolitisk Forening

 

Debatmøde: Har dommerne fordomme, når de hører en vidneforklaring?

 

En beretning fra dette debatmøde kan læses i  Nyhedsbrev oktober 2022 

Debatmøde tirsdag, den 20. september 2022 i København

 •  Har dommerne fordomme, når de hører en vidneforklaring?
 • Kan vidneforklaringer være falske lodder i Justitias vægtskåle?

 Vidneforklaringer har en central rolle i mange retssager. Mens juristerne er skarpe på retsreglerne,  er der relativt ringe fokus på, hvordan vidneforklaringer påvirker dommerne.

Psykologisk forskning har påvist, at vidneforklaringer og dommernes opfattelse af disse, ikke nødvendigvis er uproblematiske. Dette kommer Jesper Ryberg, professor på RUC, ind på i sin bog ”Domstolens Blinde Øje”. https://www.djoef-forlag.dk/book-info/domstolens-blinde-oje

Hør mere om problematikken på

Debatmøde tirsdag, den 20. september 2022, kl. 17.00-19.00 på Københavns Universitet, lokale 9a.1.01, Nanna Berg Auditoriet, Njalsgade 76, 2300 København S.

Alle er velkomne.

Paneldeltagere:

 • Professor Jesper Ryberg, RUC
 • Michael Bjørn Hansen, advokat og medlem af Retspolitisk Forening
 • Eva Smith, professor emerita 
 • Bjørn Elmquist, formand for Retspolitisk Forening (ordstyrer)
  Vi har desuden inviteret Dommerforeningen til at deltage.

Arrangører:

 

 

 

 

Høringssvar: Fængselspladser i Kosovo bør ikke realiseres

“Retspolitisk Forening anser det som negativt for retssikkerheden, at Danmark er så risikovillig, når det kommer til at overholde menneskerettighederne og dermed statens internationale forpligtelser.” Sådan indleder Retspolitisk Forening sit høringssvar om fængselspladser i Kosovo. Læs hele høringssvaret her:Høringssvar om fængselspladser i Kosovo

Foreningens nyhedsbrev fra februar 2022 indeholder en artikel om fængselspladser i Kosovo. Den kan du læse her: Nyhedsbrev februar 2022

 

Retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, når en myndighed skal kontrollere sig selv – høringssvar

Det er generelt retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, når en myndighed skal kontrollere sig selv, således som det fremgår af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om politiets anvendelse af droner. 

Foreningen vurderer således, at det harmonerer bedst med retsstatsprincipper, herunder sikring af uvildighed, at den nuværende indberetningsprocedure fastholdes. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen henhører under et andet ressortministerium, og vil derfor ikke på samme måde som Rigspolitiet kunne tænkes at have en interessekonflikt ift. håndtering af indberetninger om havari i forbindelse med politiets brug af droner. Læs hele høringssvaret her: Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om politiets anvendelse af droner, juni21