Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

KAFKAT til Stenbroens Jurister

 Retspolitisk Forening: pressemeddelelse om uddeling af foreningens hæderspris KAFKAT i 2024

Retspolitisk Forenings hæderspris, KAFKAT, uddeles i 2024 til Stenbroens Jurister Stenbroens jurister for deres arbejde med at sikre kompetent retshjælp til nogle af de svagest stillede borgere i Danmark.

Bestyrelsesmedlem i Retspolitisk Forening, Esben Obel, motiverer tildelingen med, at Stenbroens Jurister har påtaget sig den både krævende og vigtige opgave at sikre udsatte borgere som hjemløse, sexarbejdere og stofafhængige retshjælp. En retshjælp der udføres af kompetente jurister både på gadeplan og i retshjælpens lokaler i København og Århus. 

I anledning af KAFKAT-uddelingen afholdes en debat mellem prismodtagerne og tilhørerne med udgangspunkt i spørgsmålet:

Hvilke udfordringer er der i arbejdet med retshjælp til særligt udsatte borgere, og hvordan sikres den effektive udnyttelse af disse borgeres rettigheder?

Debatten vil blive modereret af Esben Obel. 

Prisuddeling og debat sker 

lørdag den 13. april 2024 kl. 14.30 – 16.00 i Mellemfolkeligt Samvirkes lokaler, Fælledvej 12, 2200 København N (Equality Room bagerst i gården)

Alle er velkomne.

Kontakt: Amalie Starch tlf. 26287019

 

Lovforslag om nedbringelse af langebehandlingstider ved domstole har positive takter, men RPF har også kritik

Lovforslaget har mange enkeltpunkter, og RPF fremdrager tre af ændringsforslagene, som efter vor opfattelse bør overvejes meget nøje, idet de foreslåede forenklinger risikerer at sætte fornøden omhyggelighed over styr, således at retfærdigheden kan tage skade.

Læs hele høringssvaret her: Høringssvar om forslag til lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven mm (nedbringelse af ventetider og den lange behandlingsvarighed ved domstolene)

 

Jens Lyhne, tidligere bestyrelsesmedlem og revisor, er død.

Jens Lyhnes retspolitiske engagement startede i 1970´erne i den danske Berufsverbot-komite. I 1980´erne meldte han sig ind i Retspolitisk Forening, da han engagerede sig i og ville støtte det grundlag og det retspolitiske arbejde, der fandt sted i foreningen.

Jens blev medlem af bestyrelsen omkring 1990 og fortsatte som sådan i de næste 15 år. I bestyrelsen påtog Jens sig mange opgaver i forbindelse med afholdte arrangementer/møder, økonomi, nyhedsblade/-breve, bogudgivelse (2003, Retspolitiske udfordringer) og intern administration mv. Han gjorde i alle årene en stor og værdifuld indsats i og for de skiftende bestyrelser. Da han senere blev mere sygdomssvækket, trak han sig fra bestyrelsen, men fortsatte så loyalt som foreningens revisor til sin død. Jens døde 79 år gammel den 2. december 2023.

Æret være hans minde!

Peter Arnborg, tidl. bestyrelsesmedlem i flere perioder, hvor Jens var aktiv i foreningen.

 

Høringssvar: Videregående aktindsigt er af afgørende betydningh

Retspolitisk Forening kan i det hele tilslutte sig det fremsatte lovforslag. Der har længe været et åbenbart behov for at øge offentlighedens indsigt på de områder, der er omfattet af forslaget. Den videregående aktindsigt er som anført af afgørende betydning for den demokratiske politiske proces. Læs hele høringssvaret her: Høringssvar vedr. høring over forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

RPF tager afstand fra bekendtgørelse om grundlovsceremonier

Retspolitisk Forenings høringssvar over bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier slutter således:

“Afslutningsvist finder Retspolitisk Forening det nødvendigt at gentage, at ud over den ubehagelige symbolpolitik og ekstreme detailstyring, bekendtgørelsen er udtryk for, er pålægget om håndtryk uden brug af handsker dybt uheldigt og i strid med alle former for sundhedsfaglig rådgivning, henstillinger og almindelig omtanke især i forbindelse med bekæmpelsen af den igangværende pandemi.”

Retspolitisk Forening kan dermed ikke støtte ændring af bekendtgørelsen. Læs hele høringssvaret her: Høringssvar – Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier december21