Kategoriarkiv: Generalforsamling

RPF generalforsamling 2024

Indkaldelse til generalforsamling

Lørdag, den 13. april 2024, kl. 13.00, Mellemfolkeligt Samvirke, Globalhagen House, Fælledvej 12, 2200 København N: Equality Room

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen og temagrupper om foreningens virksomhed
  3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne foreningsår
  4. Fastsættelse af hovedretningslinjer for foreningens virksomhed, herunder angivelse af væsentlige og kommende arbejdsopgaver og eventuelle emner eller forslag fremsat af bestyrelsen eller medlemmer
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Fastsættelse af kontingent

Forslag fra bestyrelsen

  1. For studerende er første års medlemskab af Retspolitisk Forening gratis
  2. Modtagere af Kafkatten får samtidig et års gratis medlemskab af Retspolitisk Forening
  3. Eventuelt 

Dagsordenen er udsendt til medlemmerne den 16.3.2024

Generalforsamling 22. april 2023

Retspolitisk Forening afholder generalforsamling lørdag, den 22. april, kl. 13 hos Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, 2200 København N.

Efter generalforsamlingen uddeler foreningen prisen KAFKAT.

Indkaldelse er udsendt til medlemmerne.

Generalforsamling og uddeling af KAFKAT lørdag, den 7. maj 2022

Retspolitisk Forening afholder generalforsamling og uddeling af foreningens pris, KAFKAT

 lørdag, den 7. maj 2022 kl 13.00 hos Mellemfolkeligt Samvirke, Globalhagen House, Fælledvej 12, 2200 København N: Equality Room (bagerst i gården)

Indkaldelse til generalforsamling er udsendt direkte til medlemmerne.

Efter generalforsamlingen foregår uddelingen af Retspolitisk Foreningens hæderspris, KAFKAT. I den forbindelse vil der være en debat med overskriften: 

 Hvorfor bliver vi ved med at diskriminere grønlænderne? Og hvordan får vi det stoppet?

 Prisoverrækkelse og debat vil foregå fra kl. 14.30-17.00. Arrangementet er åbent for alle. Tilmelding ikke nødvendig.

 

Generalforsamling og KAFKAT, lørdag, den 3. oktober 2020

Lørdag, den 3. oktober afholder Retspolitisk Forening den generalforsamling, som vi måtte udskyde fra april. Generalforsamlingen efterfølges af uddeling af foreningens pris KAFKAT. Uddeling af KAFKAT er åben for offentligheden. Se hele indkaldelsen her Indkaldelse til generalforsamling 2020 2

Tilmelding til arrangementet nødvendigt på grund af corona-restriktionerne. Det sker efter “først til mølle”-princippet til Merete Kampmann info@nullretspolitik.dk

Arrangementet vil i øvrigt blive formidlet via Facebook. Nærmere herom senere.