Kategoriarkiv: Generalforsamling

Generalforsamling 22. april 2023

Retspolitisk Forening afholder generalforsamling lørdag, den 22. april, kl. 13 hos Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, 2200 København N.

Efter generalforsamlingen uddeler foreningen prisen KAFKAT.

Indkaldelse er udsendt til medlemmerne.

Generalforsamling og uddeling af KAFKAT lørdag, den 7. maj 2022

Retspolitisk Forening afholder generalforsamling og uddeling af foreningens pris, KAFKAT

 lørdag, den 7. maj 2022 kl 13.00 hos Mellemfolkeligt Samvirke, Globalhagen House, Fælledvej 12, 2200 København N: Equality Room (bagerst i gården)

Indkaldelse til generalforsamling er udsendt direkte til medlemmerne.

Efter generalforsamlingen foregår uddelingen af Retspolitisk Foreningens hæderspris, KAFKAT. I den forbindelse vil der være en debat med overskriften: 

 Hvorfor bliver vi ved med at diskriminere grønlænderne? Og hvordan får vi det stoppet?

 Prisoverrækkelse og debat vil foregå fra kl. 14.30-17.00. Arrangementet er åbent for alle. Tilmelding ikke nødvendig.

 

Generalforsamling og KAFKAT, lørdag, den 3. oktober 2020

Lørdag, den 3. oktober afholder Retspolitisk Forening den generalforsamling, som vi måtte udskyde fra april. Generalforsamlingen efterfølges af uddeling af foreningens pris KAFKAT. Uddeling af KAFKAT er åben for offentligheden. Se hele indkaldelsen her Indkaldelse til generalforsamling 2020 2

Tilmelding til arrangementet nødvendigt på grund af corona-restriktionerne. Det sker efter “først til mølle”-princippet til Merete Kampmann info@nullretspolitik.dk

Arrangementet vil i øvrigt blive formidlet via Facebook. Nærmere herom senere.

Retspolitisk Forening udskyder sin generalforsamling

På grund af den helt specielle situation med forsamlingsrestriktioner og særlige sundhedshensyn over alt i hverdagen, der i disse uger gælder her i landet og mange andre steder i verden på grund af COV-19, har RPF’s bestyrelse enstemmigt besluttet helt ekstraordinært at udskyde vores ordinære, årlige generalforsamling.

Foreningens vedtægter er ganske klare og kategoriske med hensyn til afholdelse af ordinær generalforsamling hvert år mellem 1/1 og 1/6 (se § 4). Men bestyrelsen mener, at almindelige nødretlige principper ikke bare muliggør, men ligefrem tvinger os til at vente til efter sommerferien, formentligt til september 2020,  hvor der naturligvis vil blive foretaget vedtægtsmæssig indkaldelse med mindst 21 dages varsel.

Det er som allerede anført en samlet bestyrelse, der står bag denne beslutning, og en mulig ansvarsplacering og sanktionering kan i påkommende tilfælde vedtages på generalforsamlingen til sin tid, hvor punktet vil fremgå af denne forsinkede generalforsamlings dagsorden i forbindelse med formandens beretning og evt. godkendelse.

I konsekvens af denne udskydelse forlænges bestyrelsesmedlemmernes gældende mandat frem til den forsinkede generalforsamling, idet der dog med hjemmel i vedtægternes § 4.4 her i løbet af april måned vil ske den sædvanlige to-årige udskiftning af det ene af de to studentermedlemmer fra Retskritisk Forum ved Århus Universitet, der tilsammen bestrider sekretærfunktionen i bestyrelsen.

Foreningens årlige uddeling af den retspolitiske ærespris KAFKAT og den normalt efterfølgende offentlige debat om et aktuelt emne agter bestyrelsen at afvikle i forbindelse med denne forsinkede generalforsamling.