Kategoriarkiv: forskning

Kulturel ekspertise i domstolene på tværs af 14 europæiske lande

Centre of Socio-Legal Studies på Oxford Universitet er med projektet EURO-EXPERT – støttet af det Europæiske forskningsråd – i gang med at undersøge kulturel ekspertise i domstolene på tværs af 14 europæiske lande.
De er derfor interesserede i at få svar fra jurister, advokater og dommere, samt ekspertvidner, landeeksperter og kulturformidlere og så et retvisende og fyldestgørende grundlag for undersøgelsen kan tilvejebringes. Hvis du hører til en af førnævnte grupper, vil Centre of Socio-Legal Studies være taknemmelige for dit input. 
Surveyen tager ca. 10 minutter og er helt anonym. Du tilgår undersøgelsen her:https://oxfordfacultyoflaw.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_a5DmXZoVOVe4LGJ

Du kan læse mere her Kulturel ekspertise i Europa

Gennembrud for konfliktråd – omsider

Medio august berettede de to østjyske politikredse, at der nu i 31 straffesager havde været gennemført møder mellem ofret og gerningsmanden under den såkaldte konfliktrådsordning.

Det må betegnes som et længe ventet gennembrud på en meget lovende foranstaltning, der på sin vis hører hjemme blandt sanktionerne på strafferettens område.
Læs resten