Kategoriarkiv: EU

Overvågning af borgerne bør stoppe helt

Retspolitisk Forening har sammen med IDA, Amnesty International, DM, DataEthics, Danske IT-Advokater, Justitia, Danske Advokater, PROSA og Borgerretsfonden gennem længere tid kæmpet for at få bragt de danske logningsregler på den rigtige side af EU-reglerne.

Torsdag, den 2. juni, har justitsminister Mattias Tesfaye været i samråd om konsekvenserne af en skelsættende EU-dom, der blev afsagt den 5. april 2022. En dom, der underkendte de nye danske logningsregler, som var blevet indført blot seks dage tidligere.

Retspolitisk Forening er enig i IDA’s udlægning af sagen. Læs IDA’s artikel her: Overvågning af borgerne bør stoppe helt

 

Høringssvar om ophævelse af forsvarsforbeholdet

Regeringen og en række partier i folketinget har besluttet, at der den 1. juni 2022  afholdes folkeafstemning om ophævelse af det næsten 30 år gamle danske forbehold vedr. EU’s forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde.

Der kan argumenteres meget for og imod, men i foreningens høringssvar om lovforslaget om forbeholdet afgivet for en uges tid siden, gør vi os stor umage med at holde den rette balance mellem ja og nej. Det er op til hver enkelt af vores medlemmer selv at træffe dén afgørelse.

 Men vi forholder os kritisk til timingen i afstemningen. I disse måneder er mange mennesker så forskrækkede og skræmte over de voldsomme kampe med død og ødelæggelse, der foregår i Ukraine, at det kan være svært at agere rationelt og langsigtet.

I høringssvaret påpeges endvidere, at regeringens klare afvisning af, at der skulle være planer om en fælles EU-hær, og udsagn om, at det ville et ja den 1. juni i øvrigt ikke indebære, forpligter en dansk regering til at forhindre en sådan udvikling.

Endelig opfordrer vi i svaret til, at det nærmere afklares, hvad der ligger i begrebet ”konstruktiv afståelse” i forhold til konkrete EU-aktioner set i lyset af samarbejdets mellemstatslige karakter og princippet om enstemmighed, ligesom vi efterlyser mere konkret angivelse af de økonomiske implikationer af en ophævelse af forsvarsforbeholdet.

Høringssvaret kan læses her: Høringssvar forsvarsforbeholdet

Svar på RPF’s åbne brev til EU om persondataforordningen

Retspolitisk Forening skrev i oktober 17 et åbent brev til Věra Jourová, EU-kommissær med ansvar for implementering af persondataforordningen, da foreningen var bekymret for, hvorvidt Danmark kan opfylde vores forpligtelser efter persondataforordningen, navnlig vedrørende forordningens artikel 57 (1) om tilsynsmyndighedens opgaver og forordningens artikel 84 (1) om andre sanktioner end administrative bøder. Læs foreningens brev her Åbent brev vedrørende Danmarks forpligtelser efter dataforordningen sept17

Kommisæren har svaret os, og der er tilsyneladende ikke taget stilling til en række af de punkter, foreningen har anført. Svaret kan læses her Svar fra EU persondataforordning dec17

Åbent brev til EU om persondataforordningen

Retspolitisk Forening har skrevet et åbent brev til Věra Jourová, EU-kommissær med ansvar for implementering af persondataforordningen, da foreningen er bekymret for, hvorvidt Danmark kan opfylde vores forpligtelser efter persondataforordningen, navnlig vedrørende forordningens artikel 57 (1) om tilsynsmyndighedens opgaver og forordningens artikel 84 (1) om andre sanktioner end administrative bøder.

Foreningens bekymring skyldes det seneste udkast til finanslov, hvor Datatilsynet, som i Danmark har til opgave udføre tilsynene efter art. 57, ikke står til at få tilstrækkelige midler til at kunne varetage opgaven tilfredsstillende. Dette begrundes ud fra det rekordlave antal tilsyn, som Datatilsynet foretog i 2016, hvoraf kun otte ud af 51 tilsyn involverede et besøg hos den dataansvarlige. En merbevilling på 50 %, som det udkastet lægger op til, kan derfor ikke føre til det tilstrækkelige antal tilsyn, hvorefter opdagelsesrisikoen er så lav, at forordningens art. 84 ikke opnår den ønskede afskrækkelseseffekt. 

Læs hele det åbne brev her: Åbent brev vedrørende Danmarks forpligtelser efter dataforordningen sept17

Jens-Peter Bonde: Hvad stemmer vi om?

EU-parlamentsveteranen Jens-Peter Bonde har skrevet en grundig bog om, hvad det er, vi stemmer om den 3. december. Bogen er en vejledning i at finde rundt i de utroligt komplicerede regler, der både i dag, men også efter afstemningen vil være grundlaget for dansk deltagelse i EU-samarbejdet om retspolitikken. Bogen anbefaler hverken et ja eller et nej, men gør sine læsere meget klogere på et svært emne. Retspolitisk Forening står for udgivelsen, der har fået støtte fra Nævnet for EU-oplysning.
Bogen er sendt til alle Folketingsmedlemmer med dette brev: Folketingsbrev

Bogen er i 2 bind (bind 1 selve bogen og bind 2 dokumentation), de kan begge downloades gratis her fra hjemmesiden. Bind 1 er desuden trykt og koster 100 kr. for det første eksemplar og 50 kr. for de efterfølgende og ekspederes af Forlaget@nullNotat.dk, tlf. 8648 1600. Selve bogen:  Hvad stemmer vi om og dokumentationenHVAD STEMMER VI OM bind2