Kategoriarkiv: Domstole

om byret, Vestre Landsret, Østre Landsret, Sø- og Handelsretten, Højesteret, EF-Domstol, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og andre domstole

Kulturel ekspertise i domstolene på tværs af 14 europæiske lande

Centre of Socio-Legal Studies på Oxford Universitet er med projektet EURO-EXPERT – støttet af det Europæiske forskningsråd – i gang med at undersøge kulturel ekspertise i domstolene på tværs af 14 europæiske lande.
De er derfor interesserede i at få svar fra jurister, advokater og dommere, samt ekspertvidner, landeeksperter og kulturformidlere og så et retvisende og fyldestgørende grundlag for undersøgelsen kan tilvejebringes. Hvis du hører til en af førnævnte grupper, vil Centre of Socio-Legal Studies være taknemmelige for dit input. 
Surveyen tager ca. 10 minutter og er helt anonym. Du tilgår undersøgelsen her:https://oxfordfacultyoflaw.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_a5DmXZoVOVe4LGJ

Du kan læse mere her Kulturel ekspertise i Europa

Åbent brev om fjernelse af hindringer for forsvarsadvokaters arbejde

Som bekendt eksisterer der et ligestillingsprincip mellem forsvarer og anklagemyndigheden, hvilket betyder, at parterne så vidt muligt skal ligestilles, medmindre der er saglige grunde til det modsatte. På det seneste har der været eksempler på regler, som indebærer forskelsbehandling mellem forsvarere og anklagere, som ikke nødvendigvis er udformet med præcist den hensigt for øje, men som muligvis snarere er en afledt konsekvens af hurtige lovgivningsmæssige og administrative tiltag. Hvorom alting er, så er denne forskelsbehandling nu en realitet.

Læs resten af det åbne brev fra Bjørn Elmquist, formand for RPF, Gert Dyrn, medlem af bestyrelsen i RPF og Erbil Kaya, medlem af RPF til Justitsminister Søren Pind, Folketingets Retsudvalg, Domstolsstyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen: åbent brev om fjernelse af hindringer for forsvarsadvokaters arbejde

 

Varetægtsfængsling og dommeres habilitet

Henning Elsmark, der er nyt medlem af Retspolitisk Forening, har skrevet et indlæg om varetægtsfængsling. Han mener, at der i nogle varetægtsfængslinger kan rejses tvivl om dommeres habilitet. Bjørn Elmquist, formand for Retspolitiisk Forening og advokat (H), har skrevet et svar. Den 30. maj 2016 har Retspolitisk Forening – som konsekvens af sagen – skrevet et åbent brev til Justitsministeren. Læs det åbne brev her: Åbent brev til justitsministeriet og folketinget ang. RPL § 60 stk. 2

Læs Henning Elmarks indlæg og Bjørn Elmquist svar her varetægtsfængsling