Kategoriarkiv: Domstole

om byret, Vestre Landsret, Østre Landsret, Sø- og Handelsretten, Højesteret, EF-Domstol, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og andre domstole

Lovforslag om nedbringelse af langebehandlingstider ved domstole har positive takter, men RPF har også kritik

Lovforslaget har mange enkeltpunkter, og RPF fremdrager tre af ændringsforslagene, som efter vor opfattelse bør overvejes meget nøje, idet de foreslåede forenklinger risikerer at sætte fornøden omhyggelighed over styr, således at retfærdigheden kan tage skade.

Læs hele høringssvaret her: Høringssvar om forslag til lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven mm (nedbringelse af ventetider og den lange behandlingsvarighed ved domstolene)

 

Splittelse i Rørdam-udvalget og kritik af vederlag til lægdommere

K-NEWS udgiver artikler og podcasts om juridiske emner. Podcasts henter du der, hvor du plejer at finde dine podcasts ved at søge på K-NEWS. Artikler kan læse på https://www.k-news.dk/

Du kan blandt andet lytte til podcast eller læse om splittelse i Rørdam-udvalget, der er klar med sin anden delrapport. Men allerede kort tid efter, at delrapporten blev offentliggjort, var Advokatrådet ude med massiv kritik af særligt en af anbefalingerne – nemlig ønsket om at hæve appelgrænsen i civile sager fra 20.000 til 50.000 kroner.

Et andet vigtigt emne er vederlag til lægdommere.

Man får kun 1.100 kroner for en hel dag i retten, samtidig med at man også, ifølge Morten Østrup Møller, bruger tid på at forberede sig inden retsmødet. Det er i princippet to dages arbejde. Og beløbet, som lægdommere og også sagkyndige dommere bliver betalt, har været uændret i 22 år.

”Ingen andre ville arbejde for en løn, der var gældende for 22 år siden. Man vælger sager fra, fordi vederlaget er så dårligt. Det er ikke værdigt. Hvis man har en professionel hverdag, kan man ikke forsvare over for sig selv, sin familie, sin arbejdsplads, at man har for mange sager, hvor man ikke får en ordentlig betaling.”

Sådan siger Morten Østrup Møller i femte episode af podcasten Revner i retsstaten, hvor han slår emnet an, inden de to forsvarsadvokater Bjørn Elmquist og Snorre Andreas Kehler diskuterer problemerne omkring sagkyndige- og lægdommere. Førstnævnte er som bekendt også mangeårig politiker og sidstnævnte formand for Retspolitisk Forening.

 

Det var et helt centralt tema i politiforliget: – De her tal viser en slem udvikling

TV 2 kan på baggrund af en aktindsigt ved Rigsadvokaten slå fast, at politiets sagsbehandlingstider løbende er steget fra 2020, hvor det seneste politiforlig blev indgået, og frem til 2022.

Retspolitisk Forenings formand har udtalt sig til TV2 om disse forhold:

– Jeg mener, at de her tal viser en slem udvikling, siger Bjørn Elmquist, der er advokat og formand for Retspolitisk Forening. En forening, der arbejder for at øge retssikkerheden i Danmark.

Læs hele Bjørn Elmquist’ udtalelse i artiklen TV2: Det var et helt centralt tema i politiforliget

Debatmøde: Har dommerne fordomme, når de hører en vidneforklaring?

 

En beretning fra dette debatmøde kan læses i  Nyhedsbrev oktober 2022 

Debatmøde tirsdag, den 20. september 2022 i København

  •  Har dommerne fordomme, når de hører en vidneforklaring?
  • Kan vidneforklaringer være falske lodder i Justitias vægtskåle?

 Vidneforklaringer har en central rolle i mange retssager. Mens juristerne er skarpe på retsreglerne,  er der relativt ringe fokus på, hvordan vidneforklaringer påvirker dommerne.

Psykologisk forskning har påvist, at vidneforklaringer og dommernes opfattelse af disse, ikke nødvendigvis er uproblematiske. Dette kommer Jesper Ryberg, professor på RUC, ind på i sin bog ”Domstolens Blinde Øje”. https://www.djoef-forlag.dk/book-info/domstolens-blinde-oje

Hør mere om problematikken på

Debatmøde tirsdag, den 20. september 2022, kl. 17.00-19.00 på Københavns Universitet, lokale 9a.1.01, Nanna Berg Auditoriet, Njalsgade 76, 2300 København S.

Alle er velkomne.

Paneldeltagere:

  • Professor Jesper Ryberg, RUC
  • Michael Bjørn Hansen, advokat og medlem af Retspolitisk Forening
  • Eva Smith, professor emerita 
  • Bjørn Elmquist, formand for Retspolitisk Forening (ordstyrer)
    Vi har desuden inviteret Dommerforeningen til at deltage.

Arrangører: