Kategoriarkiv: datasikkerhed

Forslag til lov om Center for Cybersikkerhed

 
Retspolitisk Forening afgav den 4. februar 2019 høringssvar over udkast til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed. Selvom Retspolitisk Forening anerkender, at der som følge af den enorme databehandling hos det offentlige, private virksomheder mv. er et behov for at beskytte og overvåge de meget store ind- og udgående datamængder, finder foreningen dog også, at der er retssikkerhedsmæssige interesser knyttet til den måde, hvorpå overvågning, opbevaring, videregivelse og sletning sker. Du kan læse hele foreningens høringssvar her: Høringssvar om cybersikkerhed februar 2019

PNR-loven medfører “overimplementering” – høringssvar

Retspolitisk Forening afgav den 21. november 2018 høringssvar over udkast til forslag til lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (PNR-loven). Retspolitisk Forening påpeger indledningsvist, at der allerede er hjemmel til at tilgå oplysninger om flypassagerer i toldloven. Derudover finder Retspolitisk Forening, at de foreslåede bestemmelser om sletning af data er ude af proportioner, og at man derved kommer til at opbevare irrelevante oplysninger i op til 5 år. Du kan læse hele foreningens høringssvar her: Høringssvar PNR-loven
 
 
 
 

Privatlivspolitik for Retspolitisk Forenings medlemsregister

  1. Foreningen registrerer medlemmer med navn, stilling, adresse, e-mailadresse og kontingentniveau. Ethvert medlem har ret til aktindsigt i de registrerede oplysninger.
  2. Foreningen behandler de registrerede oplysninger som led i ajourføring og kontingentopkrævning, herunder udsendelse af rykkerskrivelser ved kontingentrestance.
  3. Foreningen videregiver ikke de registrerede oplysninger uden retskendelse.
  4. Foreningen sletter registrerede oplysninger, såfremt et medlem udmelder sig, slettes på grund af kontingentrestance eller eksklusion.

Svar på RPF’s åbne brev til EU om persondataforordningen

Retspolitisk Forening skrev i oktober 17 et åbent brev til Věra Jourová, EU-kommissær med ansvar for implementering af persondataforordningen, da foreningen var bekymret for, hvorvidt Danmark kan opfylde vores forpligtelser efter persondataforordningen, navnlig vedrørende forordningens artikel 57 (1) om tilsynsmyndighedens opgaver og forordningens artikel 84 (1) om andre sanktioner end administrative bøder. Læs foreningens brev her Åbent brev vedrørende Danmarks forpligtelser efter dataforordningen sept17

Kommisæren har svaret os, og der er tilsyneladende ikke taget stilling til en række af de punkter, foreningen har anført. Svaret kan læses her Svar fra EU persondataforordning dec17

Åbent brev til EU om persondataforordningen

Retspolitisk Forening har skrevet et åbent brev til Věra Jourová, EU-kommissær med ansvar for implementering af persondataforordningen, da foreningen er bekymret for, hvorvidt Danmark kan opfylde vores forpligtelser efter persondataforordningen, navnlig vedrørende forordningens artikel 57 (1) om tilsynsmyndighedens opgaver og forordningens artikel 84 (1) om andre sanktioner end administrative bøder.

Foreningens bekymring skyldes det seneste udkast til finanslov, hvor Datatilsynet, som i Danmark har til opgave udføre tilsynene efter art. 57, ikke står til at få tilstrækkelige midler til at kunne varetage opgaven tilfredsstillende. Dette begrundes ud fra det rekordlave antal tilsyn, som Datatilsynet foretog i 2016, hvoraf kun otte ud af 51 tilsyn involverede et besøg hos den dataansvarlige. En merbevilling på 50 %, som det udkastet lægger op til, kan derfor ikke føre til det tilstrækkelige antal tilsyn, hvorefter opdagelsesrisikoen er så lav, at forordningens art. 84 ikke opnår den ønskede afskrækkelseseffekt. 

Læs hele det åbne brev her: Åbent brev vedrørende Danmarks forpligtelser efter dataforordningen sept17