Kategoriarkiv: datasikkerhed

Overvågning af borgerne bør stoppe helt

Retspolitisk Forening har sammen med IDA, Amnesty International, DM, DataEthics, Danske IT-Advokater, Justitia, Danske Advokater, PROSA og Borgerretsfonden gennem længere tid kæmpet for at få bragt de danske logningsregler på den rigtige side af EU-reglerne.

Torsdag, den 2. juni, har justitsminister Mattias Tesfaye været i samråd om konsekvenserne af en skelsættende EU-dom, der blev afsagt den 5. april 2022. En dom, der underkendte de nye danske logningsregler, som var blevet indført blot seks dage tidligere.

Retspolitisk Forening er enig i IDA’s udlægning af sagen. Læs IDA’s artikel her: Overvågning af borgerne bør stoppe helt

 

Epidemi åbner for undtagelser i GDPR

Netmediet “Complidia” skriver: 

EU-regeringer vil gerne øge overvågningen af borgerne og brugen af persondata for at bekæmpe Covid 19 epidemien. Herhjemme ønsker Statens Serum Institut adgang til en stribe forskellige persondata om danskerne, og det får de formentlig adgang til. Den europæiske databeskyttelsesmyndighed åbner nemlig for, at man inden for rammerne af GDPR kan gøre undtagelser af hensyn til vitale samfundsinteresser. Retspolitisk Forening maner til besindighed og kølig omtanke hos myndighederne.

Læs hele artiklen her Epidemi åbner for undtagelser i GDPR

Politiet sletter 33.440 registreringer i fingeraftryksregister

Fingeraftrykkene har været ulovligt opbevaret af politiet, og bliver nu slettet fra databaserne igen. Bjørn Elmquist har i den forbindelse udtalt sig til netmediet Solidaritet om sagens retspolitiske aspekter.

“Den langsomme sletning af fingeraftrykkene er tidligere blevet kritiseret af såvel retspolitikere som Retspolitisk Forening, som mener, at den langsomme sletning må skyldes, at Rigspolitiet ikke tager opgaven særlig alvorligt.

I dag henviser formanden for Retspolitisk Forening, Bjørn Elmquist, til, at den blot er en i »perlerække« de senere år af kritisable sager hos politiet og anklagemyndigheden: Den såkaldte Pusher Street-sag, hvor statsadvokatens anklager selv overtrådte straffeloven. Tele2-sagen hvor Danmark stadig afviser at følge en afgørelse fra EU-Domstolen om masselogning af danskernes brug af hovedsageligt mobiltelefoner. Og senest selvfølgelig teledata-sagen, hvor forskellige fejl og usikkerheder i teledata, kan have betydet, uskyldige er blevet dømt – eller forbrydere gået fri.

»Denne ”perlerække” af overtrædelser strider overordnet mod enhver regerings generelle pligt til rettidig omhu,« siger Bjørn Elmquist. »En tilsvarende opførsel fra borgernes side ville – og burde – straks udløse alvorlige sanktioner«.”

Læs hele artiklen her:

https://solidaritet.dk/politiet-sletter-33-400-registreringer-i-fingeraftryks-register/