Brøkpensionister

Invitation – ny arbejdsgruppe om brøkpensioner

Personer, der har opholdt sig i udlandet, skal for at opnå ret til fuld
folkepension (og tilsvarende om førtidspension) have haft bopæl i Danmark i
over 40 år, hvoraf 4/5 skal ligge efter det fyldte 15. år. Ellers får man
kun forholdsmæssige ydelser (=brøkpension).

Er det retspolitisk og økonomisk rimeligt, strider det mod ligebehandling og
diskriminationsforbud efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention?

Vi inviterer her medlemmer til at deltage i en ny arbejdsgruppe, der kan
kortlægge og analysere den retlige situation og fremkomme med forslag til
nye regler og anvise måder at få fremmet disse på.

Arbejdsgruppens ”tovholder” er bestyrelsesmedlem Lesley Christensen, til
hvem man kan melde sig som interesseret i at deltage i gruppens arbejde.
Mail til: lesley@nullpc.dk

Skriv et svar