Brøkpensionister har EU-krav på fuld pension

Der findes en gruppe, der lever af en nedsat pensionsydelse (brøkpensionister). De kæmper en svær kamp mod regeringen for det, de mener er deres ret. Nemlig retten til fuld pension, i kraft af at de som EU-borgere har gjort brug af retten til fri bevægelighed indenfor EU. Det skriver tidlgere smørrebrødsjomfru, tjener og hotelleder Lilliane Morriello i en kritisk kommentar.

Danmark, repræsenteret ved regeringen, nægter dog at tilgodese dem i henhold til EUs regler. Og tilsidesætter Danmarks forpligtigelser i forhold til EU, ligestillingsprincippet, og EU-borgeres ret til at få ophold i et andet EU land, sidestillet med ophold i Danmark, ved opgørelse af bopælstid når beregningen af pension skal foretages.

Derfor lever mange af dem i relativ fattigdom, på en 2/3 eller sågar ½ førtids eller folkepension. Regeringen og pensionsstyrelsen afviser deres gentagne henvendelser, med at de bare kan søge et løbende supplement, enten efter aktivloven eller for pensionister på gammel ordning, et personligt tillæg i de gamle pensionsregler.

Dette er også sandt, men virkeligheden tillader ikke dette. I modsætning til pensionerne, der ikke er trangs eller behovsvurderet (alle får det samme), så er disse tillæg netop trangs og behovsbestemt. Og giver ingen garanteret indkomst, hvis man overhovedet får tilkendt et sådant supplement eller personligt tillæg, men man mener at med denne mulighed lever man op til EU-reglerne.

Jeg er førtidspensionist fra før 2003, dvs jeg er på mellemste pension, men derudover er jeg det der hedder Brøkpensionist, jeg får altså kun en brøkdel af en normal pension, i mit tilfælde drejer det sig om at jeg modtager 30/40 af en mellemste førtidspension, altså 8.125 Kr (2010), efter fradrag og skat betyder det at jeg har ca. 6.400 kr om måneden.

I modsætning til andre overførselsindkomster, som man dog i det mindste burde have en teoretisk mulighed (jeg ved godt at der i realiteten er mange der ikke har det), for at arbejde sig ud af og væk fra, så er dette en livstidsydelse, da den brøk man bliver tildelt når man kommer på en førtids(brøk)pension, følger med når man en dag skal på folkepension, dvs. at jeg til den tid, kun vil kunne modtage 3/4 af en folkepension.

Hvorfor kommer nogen på en brøkpension, det gør de fordi de har begået den forbrydelse at gøre brug af deres traktatfæstede ret til fri bevægelighed indenfor EUs grænser.

Hvis man arbejder en tid i et andet land, hvorefter man vender hjem til Danmark. Hvis man ikke umiddelbart kan finde et arbejde, eller det skulle det gå så galt, at man en dag bliver for syg til at stille sin arbejdskraft til rådighed for arbejdsmarkedet, og fremtiden hedder førtidspension, så bliver man straffet for den tid man har været bosat udenfor Danmark.

Danmark (regeringen) har valgt at tilsidesætte EUs regler på det sociale område, i et selvbedrag om at Danmark ved bedst. Som det tydeligt viser i den følgende artikel: http://www.cep.polsci.ku.dk/nyheder/…p.9.10.08.pdf/

Resultatet af Danmarks tilsidesættelse af EUs regler og vildledning af borgerne giver det resultat at mennesker der aldrig skulle have været på starthjælp/introduktionsydelse eller brøkpension, bliver smidt ud i fattigdom, og for brøkpensionisternes vedkommende er det på livstid.

To folketingspolitikere, Özlem Sara Cekic (SF) og Line Barfod (EL), (den sidste på min opfordring) har simultant den 25.1.2010 spurgt beskæftigelsesministeren hvor mange brøkpensionister der findes i Danmark. Dette er der nemlig ingen der ved for øjeblikket, da brøkpensionister ikke er særskilt registreret.

Om forfatteren:

Jeg er 50 år gammel, født i Århus, uddannet som smørrebrødsjomfru, og tog som 20-årig til London for første gang, hvor jeg blev og arbejdede i 13 måneder, hvorefter jeg kom hjem til Danmark og kom i lære som tjener, efterfulgt af hotelledereksamen (Bachelor degree) i 1984, fra Ålborg Tekniske Skole. Efter endnu et ophold i England, returnerede jeg til Danmark i December 1991, medio 1992 blev jeg opereret for en diskusprolabs, og efter en relativ dårlig opfølgning og manglende tilbud på genoptræning, forsøgte jeg dog alligevel at blive selvforsørgende, men måtte efter et par år erkende, at det ikke var muligt, på grund af recidiverne af diskusprolaps og operationsfølger.

Efter diverse lægeundersøgelser, reva og endnu to diagnoser kom jeg på alm. forhøjet førtidspension, som dog blev forhøjet til mellemste førtidspension i 1998.

Grundet mine år i England, fik jeg i første omgang kun tilkendt 27/40, en såkaldt brøkpension, senere forhøjet til 30/40. Det er kun ca. et år siden at jeg blev klar over at jeg havde nogle rettigheder i forhold til EU.

Skriv et svar