Bliv medlem

Bliv medlem af Retspolitisk Forening, hvis du gerne vil støtte foreningens arbejde og præge i hvilken retning den skal bevæge sig. Det kan du gøre på Generalforsamlingen eller ved eventuelt selv at deltage aktivt i foreningens temagrupper eller bidrage med at skrive høringssvar.

Retspolitisk Forening er en gruppe mennesker med erfaring, indsigt og engagement i retspolitik. Medlemmerne er alsidigt repræsenteret på tværs af uddannelser, alder og politisk ståsted. Bestyrelsen vogter over retssikkerheden, udbygger demokratiske rettigheder og forsøger at bedre svagere stilledes retlige forhold. Der gør den ved at forholde sig kritisk og konstruktivt gennem høringssvar til den siddende regerings  lovforslag, ved drøftelser med de folkevalgte politikere og ikke mindst ved at deltage i den offentlige debat.

Medlemskab varer et år og giver stemmeret til generalforsamlingen, og med medlemskab følger invitationer til såvel offentlige som interne arrangementer.

 • Pris for studerende: Det første år gratis, derefter 100 kr.
 • Pris for pensionister: 150 kr.
 • Pris for andre: 300 kr.

Hvis du vil være medlem eller høre mere om foreningens arbejde, skal du udfylde nedenstående formular:

  * Fornavn:

  * Efternavn:

  * Mail:

  * Gadenavn og husnr.:

  * Postnr. og by:

  * Jeg ønsker at:

  * Baggrund (Uddannelse/erhverv/interesse):

  *Motivation for at melde dig ind retspolitisk forening:

  * Jeg er:

  Evt. kommentarer/spørgsmål:

  Indbetal kontingent på regnr: 1551 Konto: 2330288 eller via mobile pay 81864.

  Husk at oplyse dit navn og tlf. med indbetalingen