Behov for at afklare Danmarks retlige forbehold

Retspolitisk Forening opfordrer i sit høringssvar til lovforslag om Europol, at Danmark får en afklaring af sit retlige forbehold og til suverænitetsspørgsmålet og grundlovens § 20

Retspolitisk Forening mener, at udkastet til lovforslaget om Europol ikke giver anledning til særlige bemærkninger, idet udkastet stort set alene er en over for EU pligtmæssig implementering af rådsafgørelsen fra april 2009.

Retspolitisk Forening kommenterede dog ved tidligere høringssvar af d. 1. oktober 2008 over for ministeriet de daværende udkast til folketingsbeslutning og til rådsafgørelse, hvor vi som historisk faktum tog det hidtidige grundlag fra 1997 (Europol- og Schengen-konventionerne) til efterretning, men især pegede på behovet for klargøring af forholdet til Danmarks ”retlige forbehold” og til suverænitetsspørgsmålet, jf. grundlovens § 20.

Læs hele høringssvaret

Skriv et svar