Bedre behandling af klager over politiet på vej

Retspolitisk Forening har afgivet hørringssvar om Folketingets betænkning om klager over politiet. Foreningen har i årevis peget på kritisable forhold i den nuværende ordning og glæder sig nu over, at der tilsyneladende kommer et klagesystem, der er bedre kan opnå befolkningens tillid end det nuværende system. 

Retspolitisk Forening mener at den ideelle måde at behandle klager over politiet på er gennem et helt fritstående organ med selvstændig tiltalekompetence uden mulighed for anke til Rigsadvokaten.

Den model vil være bedst egnet til at sikre offentlighedens tillid til klagesystemet og imødegå kritikken omkring for tætte forbindelser mellem politiet og klagemyndigheden. Det er desværre ikke den model, et flertal i udvalget bag betænkningen anbefaler.

Læs hele høringssvaret

Skriv et svar