Forfatterarkiv: Peter Nedergaard

Om Peter Nedergaard

Peter Nedergaard er professor, ph.d. på Copenhagen Business School. Læs mere på http://nedergaard.wordpress.com

Terrorbekæmpelsens irrationelle pris

Professor Peter Nedergaard på Copenhagen Business School skriver, at vi er gået over gevind i bekæmpelsen af terrorismen. Det er følelserne og ikke længere fornuften, der styrer området. I stedet bør vi anlægge samme standarder for beslutninger om terror-bekæmpelse, som vi gør på andre dele af samfundslivet. Læs resten