Forfatterarkiv: Henri

Om Henri

Henri Brudzewsky har bl.a. været kandidatstipendiat i almen psykolog og har i Stockholm fulgt professor Arne Trankells undervisning i vidnepsykologi. Han er tillige civilingeniør og har foruden undervisning ved forskellige universiteter haft egen konsulentvirksomhed.

Besøg i en svensk retssal

Retspolitisk Forening sendte en delegation til Sverige for at følge en svensk retssag. Besøget viste, at der er store forskelle i, hvad man forstår med offentlighed i retsplejen i Danmark og Sverige. Danmark har meget at lære. Læs her Henri Brudzewskys reportage fra og kommentarer til turen. Læs resten