Forfatterarkiv: Brian Durant

Danmark ender med at blive et dårligt eksempel.

To år henne i processen under den Universelle Periodiske Bedømmelse, som alle FN’s medlemsstater skal igennem hvert 4. år, burde regeringen redegøre for hvilke skridt, den har taget for at forbedre menneskerettighederne. Dette er imidlertid ikke sket. Trods regeringens udmelding om vigtigheden af midtvejsrapportering som et redskab til at forbedre menneskerettighederne og dens løfte til FN i 2013 om at indlevere og offentliggøre Danmarks midtvejsrapport, er rapporten endnu ikke kommet.

13 danske menneskerettighedsorganisationerne beklager, at regeringen ikke har indleveret sin rapport til FN. Download filen med organisationernes rapport her.

Offentlighedslov – mere mørke! Af Peter Arnborg, bestyrelsesmedlem i Retspolitisk Forening

Den ny offentlighedslov træder i kraft fra 1. januar 2014, og ministerierne er i gang med ”at rebe sejlene” med supplerende restriktive regler – bekendtgørelser og vejledning.

Flere ministerier er i gang med totalt at undtage aktindsigt i en lang række selskaber o.l. med helt eller delvist offentligt ejerskab. Lukketheden er betænkelig i henseende til principiel åbenhed om det offentliges virksomhed, også fordi selve loven allerede giver mulighed for lukkethed, når det drejer sig om ”forretningshemmeligheder” og andre økonomiske konkurrenceforhold.

Der er også nye gebyrregler på vej for aktindsigt, hvor Justitsministeriet fx opererer med 10 kr. for første side, og 1 kr. for følgende sider. I nutiden med digitale dokumenter i de offentlige forvaltninger forekommer 10 kr / 1 kr anakronistisk, hvor der normalt mailes digitale filer (mails, digitale breve og dokumenter, regneark mv.) til ansøgerne. Begrebet ”sider” eksisterer derfor ikke normalt som belastende faktor, og hvad mener mon Moderniserings- og IT-styrelserne til Justitsministeriets begrebsopfattelse af den administrative virkelighed og fremtid.

I DANMARK OVERVÅGER VI DA!

Retspolitisk Forening, ELSA CPH og Dagbladet Arbejderen inviterer til debatmøde om:

Kontrol af efterretningstjenesternes arbejde

TID: Torsdag, den 7. februar 2013, kl. 16.00-18.00
STED: Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2200 København N

Landets efterretningstjenester skal nu lovreguleres. Efter et udvalgsarbejde fra 1998–2012 skal der nu sættes ind med øget kontrol. Det gælder registreringen af enkeltpersoner i efterretningstjenesternes registre samt den parlamentariske kontrol med tjenesternes øvrige virksomhed.
De seneste år har da også budt på en række opsigtsvækkende sager, hvor tjenesterne har været involveret. Senest sagen med en spion, der angiveligt har medvirket til drabet på en mellemøstlig formodet terrorist.
Retspolitisk Forening, ELSA CPH (European Law Students Association) og dagbladet Arbejderen sætter derfor spørgsmålet om kontrol med efterretningstjenesternes arbejde på dagsordenen ved et offentligt møde den 7. februar 2013. Mødets formål er at kaste et kritisk lys på de forslag, der er resultatet af udvalgsarbejdet samt de forslag justitsministeren netop har fremlagt.

Paneldeltagere:
• Ole stig Andersen, Fhv. Chef for PET
• Preben Wilhjelm Fhv. MF
• Børn Elmquist, Advokat, Fhv. MF og formand for Retspolitisk Forening
Ordstyrer:
• Leif Hermann, Fhv. MF og bestyrelsesmedlem i Retspolitisk Forening

Indlæg og debat vil bl.a. dreje sig om:
• Balancen mellem effektivitetshensyn for tjenesterne og den nødvendige kontrol.
• Et samfundskritisk bud.
• Erfaringer med Folketingets “kontroludvalg” og en forsvarsadvokats virksomhed for agenter og terrordømte.

Frivillige jura-studerende, jurister og advokat søges

København har de seneste år oplevet en øget tilstrømning af hjemløse migranter, særligt østeuropæere. Disse har i udgangspunktet ikke ret til at benytte offentligt finansierede tilbud til udsatte og hjemløse.

Med baggrund i Kirkens Korshærs overordnede formål om at yde hjælp til nødstedte, vil Kirkens Korshær den 7. januar 2012 åbne Kompasset, som er et rådgivningstilbud til disse hjemløse migranter. Kompasset er placeret på Worsaaesvej v/Forum i København.

Kompasset søger derfor frivillige jura-studerende, jurister og advokater, som kan tage mindst en rådgivningsvagt hver 14. dag á 3 eller 4 timer: mandag/ onsdag kl. 10-14 eller torsdag kl. 17-20.

Læs mere her:

Jura-prof.pdf

Projektbeskrivelse KOMPASSET.pdf

Henvendelse skal ske direkte til:

Kompasset
Susannah L. Sønderlund, projektleder, tlf. 23 35 62 81, susannah@nullkirkenskorshaer.dk.
Maj Kastanje, medarbejder, tlf. 23 35 60 37, maj@nullkirkenskorshaer.dk

Retspolitisk Forening gør opmærksom på, at vi ikke påtager os rådgivning i konkrete sager.

Forsørgelsesgrundlag svækkes

Af Peter Arnborg, best.medl.

Der er fra nu og i de næstfølgende måneder god grund til for rets- og socialpolitisk interesserede borgere og organisationer at være særdeles opmærksomme på – og ytre sig om – de forslag til ny lovgivning om førtidspension, flexjob, kontanthjælp og SU, som regeringen (og Folketinget) overvejer at vedtage – ikke mindst for at nedsætte ydelser og hermed opnå milliard-store besparelser i det offentliges budgetter.

Ændringerne vil påvirke forsørgelsesgrundlaget for store, svagere stillede grupper, ligesom disses retsstilling kan blive påvirket i negativ retning, hvis store grupper henføres til uklar retlig status med længerevarende afprøvninger, tests, ressourceforløb mv. Dette kan i sig selv risikere at virke stigmatiserende for de pågældende, og hermed vil risikoen for ”eksklusion” fra normal-samfundet øges.

Der er altså meget på spil for rigtig mange personer – socialt og retspolitisk.