Århus-debat om hemmelige domstolsprocedurer i udvisningssager

Retspolitisk Forenings formand Bjørn Elmquist debatterer på onsdag 7. oktober hemmelig domstolsprocedure i sager om udviste udlændinge, der er af PET vurderes til fare for statens sikkerhed. Det foregår kl. 16.30 på Jura ved Aarhus Universitetet, hvor også departementschef Claes Nilas og professor i udlændingeret Jens Vedsted-Hansen deltager. Læs mere om arrangementet på medarrangørernes Retskritisk Forums hjemmeside

Arrangementet foregår på Aarhus Universitetet, lokale 025, bygning 1324 kl. 16.30 – 18.15. Gratis og tilmelding ikke nødvendig.

Skriv et svar