Arbejdsgrupper

Arbejdsgrupper består af en uformel blanding af medlemmer og eventuelt repræsentanter fra bestyrelsen med interesse eller særlig indsigt i et emne. Grupperne dannes på initiativ fra medlemmer eller repræsentanter fra bestyrelsen. De er åbne for alle medlemmer, der vil deltage, sålænge det er praktisk muligt. Deltagerne definerer i første omgang selv, hvad de vil beskæftige sig med, hvad målet med arbejdet er og omfanget af møder, Gruppernes ”kommissorium” skal godkendes af bestyrelsen.

Typisk bidrager deltagerne med høringssvar, debatarrangementer, debatindlæg, medlemsmøder og artikler eller rapporter. Men formålet med arbejdet kan også være at have et forum med interne drøftelser om et emne til gensidig inspiration og oplysning.