Anmeldelse af retspolitiske love i Folketingsåret

Bestyrelsesmedlem i Retspolitisk Forening Peter Arnborg giver her en kort anmeldelse af dette års lovgivning af retspolitisk interesse
 Her ved slutningen af maj måned afslutter Folketinget sine møder i salen før sommertiden, der jo kan vare helt indtil oktober, når det nye folketingsår begynder. Derfor denne korte “anmeldelse” af dette års lovgivning på det retspolitiske felt, incl. visse områder fra udlændingelovgivningen og hjørne af det socialpolitiske (=beskæftigelseslovgivning).
 
Endnu et år med godt et dusin lovforslag, der omfattede en lang række regler fra bl.a. straffeloven, retsplejeloven, fuldbyrdelsesloven, udlændingeloven, politiloven og social-/beskæftigelseslovene. En omfattende regelsamling. Og med flere lovforslag, der var i høring, og under høringerne ændredes igen.

Det tyder på en del ad-hoc-tænkning. Hertil kommer, at høringsfrister ofte var ekstremt korte. Kan det fortænkes én, at man får assosiation til begrebet lovsjusk.
 
Så til hovedindholdet af lovforslagene, der næsten alle uændret blev til love, ofte med det faste VKO-flertals stemmer. De gik næsten alle i yderligere repressiv retning, hvilket ud fra mange gode retlige hensyn bør beklages dybt. Vi må håbe på et bedre næste år!
 
Særlig omtale gav “tørklædeloven” og “bandepakken” med dens minimums-straframme (våbenbesiddelse). Og allersidst i samlingen vedtoges så en indskrænkning af offentlighedsloven (lukkede ministerkalendere), hvilket må beklages ud fra offentligheds- og pressehensyn.
 
Der er fortsat behov for en kritisk tilstedeværelse for NGO´ere, GONGO´ere og professionsforeninger i det offentlige rum, så vi forhåbentlig inden længe ser mere lyse toner i den herskende retspolktik og -lovgivning.

Skriv et svar