Ændring af forvaltningsloven gør det sværere for borgerne – høringssvar

Retspolitisk Forening afgav den 17. januar 2019 høringssvar over forslag til lov om ændring af forvaltningsloven, der blandt andet lægger op til at åbne muligheden for fremsendelse af partshøringsskrivelse og afgørelse til borgeren i samme brev. Retspolitisk Forening finder det meget retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at mange borgere får svært ved at forstå, hvad brevet egentlig handler om, og der er en risiko for, at både sanktion falder og klageadgang mistes, før borgeren får et fuldt overblik over indholdet. Herudover er Retspolitisk Forening i forhold til de øvrige digitaliseringsprægede tiltag af den overbevisning, at myndigheder stadig skal behandle henvendelser fra borgere, uanset hvordan henvendelsen indgives. Du kan læse hele foreningens høringssvar her:Ændring af forvaltningsloven – høringssvar

Skriv et svar