Åbent brev om fjernelse af hindringer for forsvarsadvokaters arbejde

Som bekendt eksisterer der et ligestillingsprincip mellem forsvarer og anklagemyndigheden, hvilket betyder, at parterne så vidt muligt skal ligestilles, medmindre der er saglige grunde til det modsatte. På det seneste har der været eksempler på regler, som indebærer forskelsbehandling mellem forsvarere og anklagere, som ikke nødvendigvis er udformet med præcist den hensigt for øje, men som muligvis snarere er en afledt konsekvens af hurtige lovgivningsmæssige og administrative tiltag. Hvorom alting er, så er denne forskelsbehandling nu en realitet.

Læs resten af det åbne brev fra Bjørn Elmquist, formand for RPF, Gert Dyrn, medlem af bestyrelsen i RPF og Erbil Kaya, medlem af RPF til Justitsminister Søren Pind, Folketingets Retsudvalg, Domstolsstyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen: åbent brev om fjernelse af hindringer for forsvarsadvokaters arbejde

 

Skriv et svar