Uretmæssige frihedsberøvelser i Udlændinge Center Ellebæk

Foreningen Ellebæk Kontaktnetværk har siden 2019 besøgt frihedsberøvede i Udlændingecenter Ellebæk, hvorigennem de har udarbejdet en systematisk dokumentation af forholdene i centret. I marts 2020 sendte foreningen et åbent brev til Folketingets Retsudvalg, der fremlagde kritik af de stærkt bekymrende forhold i Udlændingecentret. 

Nu fremlægger foreningen Ellebæk Kontaktnetværk ny dokumentation, indsamlet i perioden maj 2020 til januar 2023. 

Kritikken falder i fire afsnit: Manglende udredninger, alvorlig forværring af helbred, dårlig fysisk og mental sundhed og dårlige vilkår for behandling af sager.

Retspolitisk Forening er medunderskriver på brevet.

 Læs brevet og bilagene her: Brev til Retsudvalget Udrejse Center Ellebæk, Bilag B AMIS Udrejse Center Ellebæk, Bilag A Udrejse Center Ellebæk

Trods torturkomités kritik nægter regeringen at ændre fængselslignende forhold i Ellebæk

“I Udlændingecenter Ellebæk sidder afviste asylansøgere og migranter, som er administrativt frihedsberøvede og dermed ikke dømt eller mistænkt for kriminalitet. Ellebæk er altså ikke et fængsel.

Alligevel vil stedet også i fremtiden være drevet af kriminalforsorgen, fængselsregler vil fortsat gælde, og personalet vil fortsat bestå primært af almindelige fængselsbetjente. Der vil fortsat være gitre for ruderne, adgang til frisk luft vil fortsat være begrænset til mindre, udendørs indhegninger, og egne telefoner og internet vil fortsat være forbudt.

Det står klart, nu hvor regeringen efter lang tids venten har svaret på Europarådets torturkomités rapport fra januar, som blandt andet rejste en hård kritik af forholdene på Ellebæk.”

Sådan står der i starten af en artikel offentliggjort på netmediet Respons om forholdene i Ellebæk. Læs hele artiklen – hvori Retspolitisk Forenings formand, Bjørn Elmquist, også udtaler sig:

Trods torturkomités kritik nægter regeringen at ændre fængselslignende forhold i Ellebæk

Den 9. juni 2020 har Retspolitisk Forening i samarbejde med en række andre organisationer og enkeltpersoner sendt et brev til Retsudvalget, Udlændinge- og Integrationsministeren og Justitsministeren om samme emne. Se nærmere her Brev mm om Ellebæk

I Ellebæk straffer staten mennesker uden dom for at være uønskede i det nationale fællesskab

Information har 9. juni 2020 en kronik om forholdene på Udlændingecenter Ellebæk skrevet af “Ellebæk Kontaktnetværk”. Kronikken kan læses her: I Ellebæk straffer staten mennesker uden dom

Også den 9. juni 2020 har Retspolitisk Forening i samarbejde med en række andre organisationer og enkeltpersoner sendt et brev til Retsudvalget, Udlændinge- og Integrationsministeren og Justitsministeren om samme emne. Brevet (og en lang række bilag) kan læses her: Brev til Retsudvalget m.fl.