6000 demonstrerede for et anstændigt Danmark

Retspolitisk Forenings bestyrelsesmedlem Peter Arnborg deltog 10. januar ’09 i en demonstration for et anstændigt Danmark – mod urimeligt stamme og repressive love og forvaltninger inden for udlændinge-, retspolitik- og socialområderne. Han er imponeret over, der deltog så mange. Læs hans kommentar

Lørdag eftermiddag den 10. januar var der i København en meget velbesøgt demonstration (ca. 6.000 deltagere) med talere og fakkeltog fra Christiansborg til Rådhuspladsen under overskriften: Vi ønsker et anstændigt Danmark.

Demonstrationen var spontant indkaldt via e-kæder (emails, sms´er, facebooks). Fremmødet viste, at det -også i denne sammenhæng og med den fremmødte “pubilation”- var en effektiv metode. Tankevækkende!

Emnerne var de urimeligt stamme og repressive love og forvaltninger inden for udlændinge-, rets- og social-områderne, hvor talerne og forsamlingen krævede anstændighed, dvs. mere menneskelighed og mindre diskrimination, udstødning og fattigdom.

Arrangementet viste for mig, at der er bred folkelig genklang for de emner og de grundliggende synspunkter, som også Retspolitisk Forening generelt i høringssvar over lovudkast og i anden offentlig fremtræden jævnthen fremfører inden for de nævnte temaer.

En opløftende oplevelse at deltage i fakkeltoget!

Skriv et svar