400.000 ældre ignoreres med det offentliges digitalisering

Retspolitisk Forening har i et høringssvar kritiseret Naturstyrelsens forslag om at ændre en række love, der betyder, at en række informationer og annonceringer fra det offentlige kun sker i digitaliseret form, altså via internettet. Dermed ignoreres de ca. 400.000 borgere, der stadig aldrig anvender internettet. Alle borgere er lige meget værd i et demokrati og har ret til information, og besparelserne er små.

Vedrørende forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (digital annoncering m.v.)

Retspolitisk Forening har fuld forståelse for, at offentlige myndigheder tilpasser sig den moderne elektroniske teknologi i kommunikationen med borgerne. Det skal imidlertid påpeges, at omkring 400.000 personer, heraf de fleste over 60 år, aldrig har benyttet internettet og forventes heller ikke at blive i stand til det.

Det er derfor stærkt betænkeligt, at f.eks. tilladelser, forslag til planer m.m. efter lovforslaget nu alene kan gøres bekendt for offentligheden ved annoncering på internettet. Dermed beskæres det væsentlige princip om offentlighedens medvirken i en række afgørelser og beslutninger efter natur- og miljølovgivningen, der har været herskende siden planlovsreformen i midten af 1970’erne.

En så beskeden besparelse afvejet med den væsentlige indskrænkning i offentlighedens adgang til indseende med og medvirken i den demokratiske proces forekommer urimelig.

Læs hele høringssvaret her

Skriv et svar