Retspleje og TV-overvågning – høringssvar

Retspolitisk Forening har den 17. januar 2019 afgivet høringssvar over forslag til ændring af retsplejeloven og lov om tv-overvågning. Retspolitisk Forening anerkender, at der i dag findes omstændigheder, der kan nødvendiggøre visse indgreb i borgernes rettigheder. Dog finder Retspolitisk Forening, at bl.a. de foreslåede længder af givne tilladelser såvel som de manglende bestemmelser om sletning er bekymrende. Du kan læse hele foreningens høringssvar her: Retspleje og TV-overvågning – høringssvar

Skriv et svar