Som medlem af Rådet for Institut for Menneskerettigheder, har
Retspolitisk Forening sammen med andre medlemsorganisationer af rådet
der beskæftiger sig med UPR rapporten, været med til at planlægge og
tilrettelægge konferencen “Vil den nye regering gå nye veje for
menneskerettighederne?” der bliver afholdt mandag d. 12. december 2011. Programmet findes her.

Skriv et svar