RPF er kritisk over for forslag til ændringer i offentlighedsloven

RPF er enig i, at offentligt ansatte skal beskyttes mod personlig forfølgelse og andre utilbørligheder som følge af deres arbejde, og at retten til aktindsigt ikke må misbruges dertil. For så vidt angår nærværende lovudkast, har vi dog følgende kritiske bemærkninger.

RPF nærer stor betænkelighed ved den skitserede retstilstand, hvor grænserne for afslag på en aktindsigt vil være meget skønsmæssige og flydende til ugunst for borgerne. 

RPF anbefaler nogle ændringer. Læs hele høringssvaret her høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af offentlighedsloven – øget beskyttelse af offentligt ansatte

Skriv et svar