Øjenvidne fra klimademostration og politiets aktion

Som øjenvidne til politiets aktion mod den store klimademonstration lørdag den 12.12. er jeg dybt forarget over at høre såvel politiledelsen som justitsministeren omtale politiaktionen som en beskyttelse af de mange fredelige demonstranter mod nogle få voldelige personers hærgen.

Jeg blev ikke selv anholdt, men havde jeg gået 6-7 meter længere fremme, havde jeg været een af de næsten tusinde demonstranter, som blev fanget i polities baghold lørdag eftermiddag.

Lige ved starten af Amagerbrogade stormede en masse kampklædte betjente pludselig ind fra højre ca. 5 meter foran mig. Betjentene skar demonstrationstoget midt over ved at danne kæde og blev straks forstærkede med adskillige vogne, som holdt klar på en sidevej. Jeg blev meget overrasket, for der havde ikke været mindste optræk til ballade i den del af demonstrationen, som jeg kunne overskue op ad Amagerbrogade – der var intet blevet kastet og der var absolut ikke tale om nogen “sortklædt blok af autonome”. (Jeg er ret høj og havde derfor et godt overblik, og jeg gik hele tiden og så mig omkring og nød den store, glade folkemængde.) Jeg gik hen til een af de betjente, der bar trafikvest, og spurgte, hvad der var sket. Han svarede, at det vidste han ikke, men det var de ved at finde ud af og nu skulle vi lige vente lidt her, inden vi gik videre. Bag politikæden så der ud til at være fuldstændig fredeligt, men et stykke længere oppe ad Amagerbrogade kunne jeg se en del blå blink. I løbet af 5-10 minutter blev resten af demonstrationen dirigeret videre ad Amagerfælledvej.

Jeg troede, at politiet havde stoppet demonstrationstoget for at få fat i en enkelt eller nogle få personer, som de på een eller anden måde havde kigget ud på forhånd. Det var derfor en stor – og meget ubehagelig overraskelse at høre, at politiet havde frihedsberøvet stort set alle dem, de havde fanget ved deres bagholdsaktion – og siden at høre om den nedværdigende og umenneskelige behandling de pågældende var blevet udsat for. Og nu ser jeg så – på www.dr.dk – blandt indsendte fotos fra klimaaktiviteterne et foto af to sortklædte, maskerede personer, der er i gang med at smadre ruder i Børsen, mens en talstærk gruppe af betjente står og ser passivt til nogle få meter derfra. Her fandt politiet åbenbart ikke anledning til resolut indgriben. Blandt de indsendte fotos er også eet af “sorte blok” – en gruppe sortklædte og maskerede personer. Med baggrund i maskeforbuddet havde politiet også her haft mulighed for at gribe målrettet og forebyggende ind, men det gjorde man ikke. I stedet valgte politiledelsen at internere en stor gruppe ganske almindelige demonstranter, som – ifølge mine iagttagelser – var fuldstændig tilfældigt udvalgt. “Moralen” må være, at blive hjemme, hvis du ikke vil risikere at blive interneret i 12 timer, bagbundet og sat i “futtog” på iskold asfalt i mange timer uden mulighed for at forrette din nødtørft eller få vådt eller tørt. Hvad blev der af retsstaten og menneskerettighederne?

Skriv et svar