RPF er kraftigt imod lovforslag, som retter sig mod åbenlys og systematisk handel med ulovlige stoffer

Retspolitisk Forening udtaler sig kraftigt imod vedtagelse af forslaget. Et par citater fra høringssvaret:

“udgøre et indgreb, som strider med den personlige frihed herunder også retten til at forsamle sig, for de personer som bliver genstand for f.eks. zoneforbuds afgørelser udstedt af politiet.” 

“fremover vil kunne ske varetægtsfængsling for overtrædelse af det foreslåede zoneforbud” 

“præget af en generel vilkårlighed samt et elastisk fortolkningsgrundlag, sammenholdt med at kompetencen til udstedelse heraf henhører under politiet selv.”

Læs hele det grundige høringssvar her høringssvar over lovforslag om initiativer mod åbenlys og systematisk handel med ulovlige stoffer

Nyhedsbrev september 2023

Regeringens lovforslag om forbud mod koranafbrænding skaber stor debat. I nyhedsbrevet kan du læse om RPF’s høringssvar til netop dette forslag. Medlemmer af høringspanelet Bjørn Elmquist og Søren Verdoner har stået for udarbejdelsen.

 I indlægget Religion og racisme i Danmark skriver Niels Valdemar Vinding, lektor på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet kritisk om Danmarks manglende handling over for racisme og intolerance.

Trist er det, at Søren Verdoner og Julie Jeeg har måttet skrive mindeord for Silas Dam, som tilbage i april måned fik Retspolitisk Forenings pris, KAFKAT, for sit kolossale og vedholdende arbejde for bedre rettigheder i den psykiatri, der ellers havde svigtet ham grænseløst.

Læs det hele her: Nyhedsbrev_september23

Uretmæssige frihedsberøvelser i Udlændinge Center Ellebæk

Foreningen Ellebæk Kontaktnetværk har siden 2019 besøgt frihedsberøvede i Udlændingecenter Ellebæk, hvorigennem de har udarbejdet en systematisk dokumentation af forholdene i centret. I marts 2020 sendte foreningen et åbent brev til Folketingets Retsudvalg, der fremlagde kritik af de stærkt bekymrende forhold i Udlændingecentret. 

Nu fremlægger foreningen Ellebæk Kontaktnetværk ny dokumentation, indsamlet i perioden maj 2020 til januar 2023. 

Kritikken falder i fire afsnit: Manglende udredninger, alvorlig forværring af helbred, dårlig fysisk og mental sundhed og dårlige vilkår for behandling af sager.

Retspolitisk Forening er medunderskriver på brevet.

 Læs brevet og bilagene her: Brev til Retsudvalget Udrejse Center Ellebæk, Bilag B AMIS Udrejse Center Ellebæk, Bilag A Udrejse Center Ellebæk