RPF er kritisk over for ny bekendtgørelse om behandlingen af 15-17-årige

Bekendtgørelsen tager umiddelbart ikke i sin nuværende formulering tilstrækkelig højde for beskyttelseshensynet af målgruppen trods fremhævelsen i flere bestemmelser af, at personale på diverse institutioner skal have en særlig opmærksomhed på målgruppen. Retspolitisk Forening må på baggrund af de her nævnte punkter udtale sig imod udstedelsen af bekendtgørelsen. 

Læs hele høringssvaret her Høringssvar over bekendtgørelse for unge i Kriminalforsorgen

RPF udtaler sig kritisk om høring vedr. udvalg om ændring af offentlighedsloven

Retspolitisk Forening har den opfattelse, at den gældende lov om offentlighed i forvaltningen ikke lever op til de klare – og høje – mål opstillet i lovens § 1, stk. 1 med hensyn til at bidrage til et veludviklet demokratisk samfund. Dette synspunkt deles af den siddende regering, jr. regeringsgrundlaget af 14. december 2022, og flere af de politiske partier i Folketinget. Læs hele høringssvaret her: Høringssvar vedr. udvalg om ændring af offentlighedsloven

Mindeord for Per Walsøe

Formand for Retspolitisk Forening, Noe Munck, skriver mindeord om Per Walsøe, Hellerup, 80 år.

Højesteretsdommer Per Walsøe er død. For en højesteretsdommer var hans karriere højst usædvanlig. Efter en længere årrække som advokat blev han i 1993 den første advokat, som blev udnævnt til dommer i Højesteret.
Per Walsøe var i en årrække et aktivt medlem af og i tre år (1989-1992) formand for Retspolitisk Forening, hvis stærke humanistiske værdier på en samfundsanalytisk baggrund han i den grad delte. Her gjorde han en stor og vigtig indsats for at forbedre de svagere stillede samfundsborgeres retsstilling.
Læs hele artiklen her: Mindeord om Per Walsøe

Luk Ellebæk, Kærshovedgård og andre udrejsecentre!

Retspolitisk Forening er enig med SOS Racisme i, at udrejsecentrene bør lukkes. Derfor bringer vi her SOS Racismes pressemeddelelse.

Udsendt pressemeddelelse:

Ellebæk og udrejsecentrene må lukkes nu! Læs hvorfor!

Ellebæk og udrejsecentrene må lukkes nu!
Kærshovedgård, Sjælsmark og Avnstrup skader beboerne og gavner ingen! Se SOS Racismes detaljerede dokumentation her:
https://sosracisme.dk/blog/detaljeret-indholdsfortegnelse-otte-grunde-til-at-lukke-ellebaek-og-udrejsecentrene/ – bloggene må gerne deles, kopieres og spredes.
Læs resten af pressemeddelelsen her: Kærshovedgård SOS Racisme