Nyhedsbrev marts 2017 og debatmøde om kriminalitet

Læs her Retspolitisk Forenings nyhedsbrev marts 2017 om årets generalforsamling, KAFKAT og debatmøde om kriminalitet (alle 22. april), omtale af konference om retssikkerheden for anbragte børn og endelig foreningens høringssvar.Nyhedsbrev_marts17

Debatmødet er åbent for alle. Paneldeltagere er Kriminolog, professor dr. jur. Flemming Balvig, formanden for Kriminalforsorgsforeningen John Hatting og kriminologen Annette Storgaard.

Debatmødet finder sted lørdag, den 22. april kl. 14.30 i Verdenskulturhuset, Nørre Alle 7, København N. Tilmelding ikke nødvendig.

Skab retssikkerhedsmæssige forbedringer for anbragte børn og deres forældre!

Den 10. januar 2017 afholdt Retspolitisk Forening sammen med RIFT og Foreningen for Social Retssikkerhed en konference om retssikkerheden for anbragte børn og deres forældre. I forlængelse heraf har de tre foreninger udarbejdet en anbefaling til kommunerne. Læs anbefalingen her: brev til kommunerne. Læs om konferencen her på siden eller på RIFT
 
RIFT arbejder i øvrigt videre med problemstilling i samarbejde med andre aktører og eksperter inden for området.

Konference om retssikkerheden for anbragte børn – slides

Konferencen blev afholdt den 10. januar 2017 med en fuld sal med ca. 200 deltagere. Mange spændende oplæg og spørgsmål og kommentarer fra salen. Vi regner med senere at skrive en artikel om konferencen, men her kommer i første omgang de slides, som oplægsholderne kom med. Konference Bente AdolphsenKonference Thorbjørn ThomsenKonference Henrik HorsterKonference Erik Kaastrup-HansenKonference Elisabeth Eneroth

Læs i øvrigt artikel om emnet i Politiken den 8. januar 2017: Artikel Politiken

Konference: Børnesager – hvor er retsstaten?

”Statsrevisorerne kritiserer, at kommunernes sagsbehandling i mange anbringelsessager ikke overholder lovens krav om børnesamtaler, handleplaner og børnefaglige undersøgelser.” Denne kritiske bemærkning videregav Statsrevisorerne blandt andet i en nyhed fra august 2016 som reaktion på Rigsrevisionens ”Beretning om indsatsen over for anbragte børn”. På den baggrund afholder Retspolitisk Forening sammen med RIFT (Foreningen Retssikkerhed I Familiers Trivsel og Foreningen for Social Retsikkerhed) en konference tirsdag, den 10. januar 2017. Stedet er ændret fra Christiansborg  til Valby Kulturhus (Valgårdsvej 4, 2500 Valby). Ændringen skyldes, at vilkårene for lån af Landstingssalen er således, at regeringen/Folketinget har råderet og kan tilsidesætte andre arrangementer. Link til Statsrevisorernes kritik og Rigsrevisionens beretning http://www.ft.dk/Statsrevisorerne/Nyheder/2016/08/Beretning%2021%202015%20afgivet.aspx

Læs nærmere her i det ændrede program, hvor der også er oplysninger om tilmelding: konference-boernesager

Social- og Indenrigsministeren/Børne- og Socialministeren har svaret på kritikken. Læs her: http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/sou/spm/125/svar/1371063/index.htm

Læs også en case-samling om børnesager, som foreningen RIFT har udarbejdet. Konferencen-Boernesager-hvor-er-retsstaten_RIFT-Casesamling Samlingen vil blive uddelt på konferencen. I den trykte udgave vil case-samlingen være suppleret af uddybende efterskrift.

Lyt med på året sidste udgave (30.12.16) af Orientering på P1, hvor Jesper Tynell redegør for Rigsrevisionens beretning, og hvor Susanne Munck fra RIFT, medlem af Retspolitisk Forening og medarrangør af konferencen, bliver interviewet om anbragte børns rettigheder Orientering DR P1