Generalforsamling og uddeling af KAFKAT

Lørdag, den 21. april 2018, kl. 13.00, afholder Retspolitisk Forening generalforsamling i Mariakirken, Istedgade 20, 1650 København med dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkaldelse er udsendt til alle medlemmer 18. marts. 

Efter generalforsamlingen foregår uddelingen af Retspolitisk Forenings hæderspris, Kafkat. I den forbindelse vil der være en debat med følgende overskrift: ”Kvindefrigørelsens perspektiv for etniske minoritetsmiljøer”. Debatten vil foregå fra kl. 14.15-16.00.

Tilmelding til generalforsamling og debat er ikke nødvendig. Debatten er åben for alle.

Høringssvar – ændring af lov om almene boliger (modvirke parallelsamfund)

Retspolitisk Forening har netop afgivet høringssvar over en ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje, der er et led i initiativerne, der skal modvirke parallelsamfund. Retspolitisk Forening finder det problematisk, at lovændringerne i sine formuleringer bruger meget vide og elastiske vendinger, ligesom Retspolitisk Forening også rejser tvivl om, hvorvidt lovforslagene er i overensstemmelse med EMRK. Du kan læse hele høringssvaret her: Høringssvar ghetto-boliger

Nyhedsbrev marts 2018

Her følger seneste nummer af vores nyhedsbrev, hvor Retspolitisk Forening sætter fokus på årets generalforsamling, og derudover skriver formand Bjørn Elmquist om likvidation – dødsstraf i Danmark. Desuden kan man læse bestyrelsesmedlem Peter Arnborgs indlæg om Danmark og EMRK og EMD. Bestyrelsesmedlem Leif Herman beskæftiger sig med føljetonen offentligheds-loven. Endelig kan man få indsigt i, hvorfor to nye medlemmer har meldt sig ind i Retspolitisk Forening. Nyhedsbrev marts18

Høringssvar angående lovforslag om maskeringsforbud

Retspolitisk Forening har netop afgivet høringssvar vedrørende lovforslag om maskeringsforbud. Foreningen finder, både på grund af den ramte målgruppe samt politiske udtalelser, at der er tale om et forbud mod Burka og Niqab. Foreningen indstiller på det kraftigste, at lovforslaget ikke vedtages, da det rejser spørgsmål vedrørende den grundlovsbeskyttede religionsfrihed, og idet målet med lovforslaget ikke kan bære et indgreb af den pågældende karakter og desuden ikke nås gennem (yderligere) straf. Læs hele høringssvaret her: Høringssvar om lovforslag om maskeringsforbud

Høring over ændring af udlændingeloven

Den 15. februar afgav Retspolitisk Forening et høringssvar over en ændring af udlændingeloven. Ændringen medfører, at udlændingelovens § 7, stk. 3, gøres permanent. Der tages imidlertid ikke stilling til udlændingelovens § 9, stk. 1, og Retspolitisk Forening finder virkningerne heraf – at en familiesammenføring typisk først sker efter ca. 4 år – yderst urimelige og problematiske. Du kan læse mere om baggrunden herfor ved at tilgå hele høringssvaret her: Høringssvar om ændring af udlændingeloven