Forslag til lov om Center for Cybersikkerhed

 
Retspolitisk Forening afgav den 4. februar 2019 høringssvar over udkast til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed. Selvom Retspolitisk Forening anerkender, at der som følge af den enorme databehandling hos det offentlige, private virksomheder mv. er et behov for at beskytte og overvåge de meget store ind- og udgående datamængder, finder foreningen dog også, at der er retssikkerhedsmæssige interesser knyttet til den måde, hvorpå overvågning, opbevaring, videregivelse og sletning sker. Du kan læse hele foreningens høringssvar her: Høringssvar om cybersikkerhed februar 2019

Nyhedsbrev februar 2019

Nyhedsbrevet giver dig Bjørn Elmquist retspolitiske kommentar til 2018 og hans håb for 2019.

Måske lagde du mærke til RPF’s annoncer i Politiken i slutningen af 2018 i anledning af foreningens 40 års jubilæum. Læs bestyrelses-medlem Bettina Posts artikel herom.

Bestyrelsesmedlem Peter Arnborg opfordrer medlemmerne til en aktiv indsats!

Læs mere her Nyhedsbrev_februar19

Bjørn Elmquist: Vi risikerer en forråelse

I Berlingske den 30. januar udtaler Rigspolitiet: »Bandepakkerne har båret frugt,« og justitsminister Søren Pape Poulsen er tilfreds.

Også Retspolitisk Forenings formand, Bjørn Elmquist, er enig i, at det er en god nyhed, at der er faldet ro på rocker- og bandemiljøet.

»Men med de meget lange straffe, man stanger ud i øjeblikket, risikerer vi en forråelse af miljøet, som vi kommer til at mærke i samfundet senere hen. For den resocialiserende indsats i fængslerne er ikke fulgt med. Fængselsbetjentene er pressede, og anvendelsen af strafcelle og isolation er røget i vejret,« siger advokat Bjørn Elmquist

Læs hele artiklen her Historisk hårde straffe til bandemedlemmer og et massivt pres har virket

Forslag til ophævelse af revisionsbestemmelsen i offentlighedslovens § 44 – høringssvar

Den 17. januar 2019 afgav Retspolitisk Forening høringssvar over lovforslag om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen, hvor revisionsbestemmelsen i offentlighedslovens § 44 ophæves. Retspolitisk Forening finder det uheldigt, at der endnu engang sker udsættelse af bestemmelsen. Foreningen henstiller til, at forslaget ikke vedtages, og at der i stedet fremsættes et forslag om en permanent ordning for aktindsigt i postlister. Du kan læse hele foreningens høringssvar her: Lov om offentlighed

Ændring af forvaltningsloven gør det sværere for borgerne – høringssvar

Retspolitisk Forening afgav den 17. januar 2019 høringssvar over forslag til lov om ændring af forvaltningsloven, der blandt andet lægger op til at åbne muligheden for fremsendelse af partshøringsskrivelse og afgørelse til borgeren i samme brev. Retspolitisk Forening finder det meget retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at mange borgere får svært ved at forstå, hvad brevet egentlig handler om, og der er en risiko for, at både sanktion falder og klageadgang mistes, før borgeren får et fuldt overblik over indholdet. Herudover er Retspolitisk Forening i forhold til de øvrige digitaliseringsprægede tiltag af den overbevisning, at myndigheder stadig skal behandle henvendelser fra borgere, uanset hvordan henvendelsen indgives. Du kan læse hele foreningens høringssvar her:Ændring af forvaltningsloven – høringssvar

Retspleje og TV-overvågning – høringssvar

Retspolitisk Forening har den 17. januar 2019 afgivet høringssvar over forslag til ændring af retsplejeloven og lov om tv-overvågning. Retspolitisk Forening anerkender, at der i dag findes omstændigheder, der kan nødvendiggøre visse indgreb i borgernes rettigheder. Dog finder Retspolitisk Forening, at bl.a. de foreslåede længder af givne tilladelser såvel som de manglende bestemmelser om sletning er bekymrende. Du kan læse hele foreningens høringssvar her: Retspleje og TV-overvågning – høringssvar