Retspolitisk Forening udskyder sin generalforsamling

På grund af den helt specielle situation med forsamlingsrestriktioner og særlige sundhedshensyn over alt i hverdagen, der i disse uger gælder her i landet og mange andre steder i verden på grund af COV-19, har RPF’s bestyrelse enstemmigt besluttet helt ekstraordinært at udskyde vores ordinære, årlige generalforsamling.

Foreningens vedtægter er ganske klare og kategoriske med hensyn til afholdelse af ordinær generalforsamling hvert år mellem 1/1 og 1/6 (se § 4). Men bestyrelsen mener, at almindelige nødretlige principper ikke bare muliggør, men ligefrem tvinger os til at vente til efter sommerferien, formentligt til september 2020,  hvor der naturligvis vil blive foretaget vedtægtsmæssig indkaldelse med mindst 21 dages varsel.

Det er som allerede anført en samlet bestyrelse, der står bag denne beslutning, og en mulig ansvarsplacering og sanktionering kan i påkommende tilfælde vedtages på generalforsamlingen til sin tid, hvor punktet vil fremgå af denne forsinkede generalforsamlings dagsorden i forbindelse med formandens beretning og evt. godkendelse.

I konsekvens af denne udskydelse forlænges bestyrelsesmedlemmernes gældende mandat frem til den forsinkede generalforsamling, idet der dog med hjemmel i vedtægternes § 4.4 her i løbet af april måned vil ske den sædvanlige to-årige udskiftning af det ene af de to studentermedlemmer fra Retskritisk Forum ved Århus Universitet, der tilsammen bestrider sekretærfunktionen i bestyrelsen.

Foreningens årlige uddeling af den retspolitiske ærespris KAFKAT og den normalt efterfølgende offentlige debat om et aktuelt emne agter bestyrelsen at afvikle i forbindelse med denne forsinkede generalforsamling.    

Strenge straffe for coronakriminalitet – konsekvenser kan være højst uhensigtsmæssige

I anledning af Folketingets hastelovforslag om voldsom forhøjelse af straffene for berigelsesforbrydelser som indbrud, tyveri og bedrageri mv. udført i forbindelse med eller ved udnyttelse af COVID-19 situationen, som Justitsministeriet har fremsat, er formand for Retspolitisk Forening, Bjørn Elmquist, kommet med en kritisk udtalelse. Læs udtalelsen her: Strenge straffe for coronakriminalitet

Epidemi åbner for undtagelser i GDPR

Netmediet “Complidia” skriver: 

EU-regeringer vil gerne øge overvågningen af borgerne og brugen af persondata for at bekæmpe Covid 19 epidemien. Herhjemme ønsker Statens Serum Institut adgang til en stribe forskellige persondata om danskerne, og det får de formentlig adgang til. Den europæiske databeskyttelsesmyndighed åbner nemlig for, at man inden for rammerne af GDPR kan gøre undtagelser af hensyn til vitale samfundsinteresser. Retspolitisk Forening maner til besindighed og kølig omtanke hos myndighederne.

Læs hele artiklen her Epidemi åbner for undtagelser i GDPR